Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Tack vare sin höga kvalitet och stora tillförlitlighet är byggnadsteknik och interiörer från Österrike mycket efterfrågade. Utbudet sträcker sig från systemlösningar för kraftdistribution till väggfärger med låga utsläpp. Exempelvis kommer hjärtat i konserthuset Elbphilharmonie i Hamburg - den kompletta scenutrustningen - från ett österrikiskt företag.

listen

Österrikiska företag inom byggteknik försörjer privata hushåll med traditionella produkter och tjänster inom gas och sanitet. På området uppvärmning och ventilation kommer allt fler innovationer såsom solcellssystem eller styrsystem för lokal uppvärmning och fjärrvärme.

Industriföretag erbjuds planering och produktionsövervakning av skräddarsydda anläggningar, vilket bidrar till att öka den tekniska tillgängligheten, driftseffektiviteten samtidigt som kostnaderna sjunker.

Förutom energieffektiv nybyggnation kommer behovet att renovera befintliga byggnader att öka i framtiden. Tekniska innovationer inom byggmaterial, produkter och maskiner är avsedda att minimera byggnaders energiförbrukning.

Trender inom inredning och ytskikt är till exempel trägolv, byggnadsmaterial med låga utsläpp och energieffektiva lösningar.

Regionala företag redo för export
Branschen kännetecknas av många små och medelstora företag, särskilt inom snickeriarbeten. De står för kvalitet, en lång livscykel hos produkterna, hållbara lösningar och färdigställande i tid. Kunder i Österrike litar på ”sina” regionala hantverkare.

Förutom många års erfarenhet är innovativa lösningar också en av österrikiska företags stora styrkor: Moderna parkettgolv, intelligenta nätverk byggnader emellan, systemkontroll via pekskärmar eller mobiltelefoner samt ISO-certifierade miljöledningssystem är bara några exempel.

Smarta hem och hjälpsystem
Energieffektivitet kan också uppnås genom att optimera byggnadernas tekniksystem. Detta är viktigt med tanke på stigande energipriser och för att klimatmålen ska kunna uppnås. Smarta hemlösningar kommer att spela en avgörande roll för sektorn i framtiden.

Dessutom drar den äldre generationen nytta av Ambient-Assisted-Living-lösningar: Intelligenta assistanssystem bidrar till en hög grad av självbestämande i det egna hemmet.

I framtiden kommer därför processer i byggnader i allt högre grad att övervakas av autonoma system, trådlösa sensornätverk och smarta lösningar. Kunder eller tjänsteleverantörer använder mobila enheter för att reglera processerna.

Exempel på BUS
Ett modernt BUS-system kan stödja styrprocesser och förmedla information via byggnadstekniken. Tekniken lämpar sig för villor men även för offentliga byggnader såsom skolor och förvaltning.

Systemet kan styra belysningen, rumstemperaturen, persiennerna samt öppna garageporten, aktivera rörelsedetektorer eller säkerställa röklarmet - allt efter byggnadens behov av automatisering och säkerhet.

Med hjälp av ett flexibelt BUS-system kommunicerar de olika enheterna och systemen med varandra och utbyter information. Särskilt intressant för äldre personer: Biosensorer som mäter blodtryck och blodsocker eller påminner användaren om att ta sin medicin. I en nödsituation är även direktkontakt med läkare eller vårdtjänster möjlig.

Senast uppdaterad: : 01. June 2021