Inhalt
industry page

Järnvägssektorn är en österrikisk industripärla. Österrike är t.ex. världsledande i antal järnvägspatent. Produkterna, varav 70 % går på export, innefattar allt från järnvägsvagnar till spår, säkerhets- och styrteknik till system för spårvagnar och tunnelbanor i tätorter. Järnvägsteknik från Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Järnvägstransporter

 • 102,6

  iljoner ton transporterade varor 

 • 5 733

  km järnvägsnät  

 • 1,8

  miljoner containers

 • 1,39

  miljarder euro i export

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 166, Railways, en | de