Inhalt

Översikt

Standard Content Module

I den klassiska legobiten döljer sig österrikisk expertis. På Lego använder man nämligen formsprutningsmaskiner från Österrike vid tillverkningen av de välbekanta byggklossarna. Och den som tittar ut genom fönstret ombord på en A380, världens största passagerarflygplan, kan få syn på flygplansdelar som är producerade i Österrike. Detta är bara två exempel på den starka internationella marknadsposition som den österrikiska kemi- och plastindustrin har, en industri med en exportkvot på ca 70 procent.

listen

Många av företagen är traditionella verksamheter som intagit sin ledande ställning tack vare banbrytande innovationer. Och den positiva trenden för den österrikiska kemi- och plastindustrin fortsätter. De anställdas höga utbildningsnivå och den höga forskningskvoten, hela 12 procent inom läkemedelssektorn, är en garanti för att den positiva utvecklingen håller i sig.

Den österrikiska plastindustrin omfattar hela värdekedjan av plast, från råvaror till färdiga produkter. Till dessa hör

  • råvaruproduktion
  • maskinteknik
  • verktygs- och formtillverkning
  • plastbearbetning
  • forskningsinstitutioner och utbildningar som är specialiserade på plast

Ett regionalt plastkluster möjliggör ett nära samarbete mellan de olika områdena teknik, utveckling och utbildning. Bland företagen finns både globala aktörer och mer nischade specialister som levererar hållbara produkter av högsta kvalitet till sina kunder.

Kemi möjliggör innovationer i flera produktionsled. Plastindustrin berör många branscher och har kopplingar till många andra områden som mekatronik, informationsteknik, medicinsk teknik och fordonsindustrin. Den goda kommunikationen med kunderna har visat sig var ett vinnande koncept för den österrikiska industrin som ofta får beröm för sin tillförlitlighet.

Användningsområden över hela världen

Den österrikiska kemikalie- och plastindustrin är i allra högsta grad aktiv på den globala marknaden. För några år sedan förlade till exempel ett företag med danskt ursprung sitt forskningscentrum till Chemiepark i Linz. Här arbetar i nuläget 350 personer med att forska på framtidens material.

I Österrike finns även världens ledande företag inom kemi och metallurgi, med filialer i Kanada, Slovenien, Japan och Kina. Ett företag som för övrigt grundades redan 1898. Och en av världens största tillverkare av konsumtionsvaror köper sina förpackningar från en österrikisk plast- och förpackningstillverkare.

Samarbete för de bästa lösningarna

Österrikiska plastföretag är duktiga på att samarbeta med andra företag. Tillsammans med olika universitet och forskningspartners tar man sig an aktuella teman. Initiativet "Smart Plastics" är ett exempel på ett professionellt nätverk för tvärfackliga projekt som rör både mekanik, plast och design. Nätverket har i nuläget sjutton medlemsföretag som utbyter erfarenheter med varandra. Andra samarbetsområden är tex. lättviktskonstruktion, produktionsflexibilitet och produktionsoptimering.

Tillsammans med nätverket för plastindustrin i regionen Oberösterreich och grannländerna arbetar det österrikiska plastklustret intensivt med temat bioplast.

Utmärkta utbildningar

Den kemiska industrin och plastindustrin i Österrike är särskilt konkurrenskraftig, mycket tack vare den höga kompetens som finns inom teknikområdet. Det duala systemet för lärlingsutbildningar står modell för många andra länder. Dessutom finns det tekniska skolor och högre tekniska skolor med fokus på just plast, en yrkesutbildning och en universitetsutbildning i plastteknik vid Montanuniversität Leoben respektive Johannes Kepler Universität Linz

Miljön i fokus

”Responsible Care” är ett globalt, frivilligt initiativ från den kemiska industrin för att förbättra hälso-, säkerhets- och miljöläget i världen. Österrike var först ut med att genomföra externa kontroller för att säkerställa att RC:s föreskrifter efterlevs. Externa granskningar är obligatoriska för alla österrikiska företag som vill delta. Österrike har alltså en unik ställning i Europa.

I många tillämpningar sparar plast betydligt mer energi och resurser än vad som var nödvändigt för produktionen. Den kontinuerliga utvecklingen mot lättare plastprodukter gör att man idag inte använder mer material än vad som behövs för att produktens funktion kan säkerställas.

Österrikes kemiska industri arbetar till stor del med en biogen råvarubas. Särskilt plastklustret arbetar intensivt med detta tema . Omkring 40 % av de råvaror som används i österrikisk biodieselproduktion kommer från avfall. Internationellt sett är detta en extremt bra siffra. Ytterligare ett bevis på att industrin tar ansvar för framtiden är det faktum att palmolja inte längre används i Österrike. 

listen

Senast uppdaterad: : 01. June 2021