Inhalt

Översikt

Standard Content Module
 I den österrikiska delstaten Tyrolen skrevs medicinhistoria år 1951: Det var där forskare upptäckte och producerade det första syrabeständiga penicillinet. Idag lämnar cirka 190 miljoner läkemedelsförpackningar pionjärens fabrik varje år och anläggningen är en av de största tillverkarna av antibiotika i världen. 
listen

Bioteknik är en av de branscher som växer mest i hela världen. Även Österrike satsar på att förbli ett land där företag gärna etablerar sig. Österrikiska bioteknikföretag är bland de internationella ledarna inom utveckling av vacciner och nya aktiva läkemedelsingredienser mot livshotande sjukdomar. Forskningskvoten motsvarar 21 %.

Österrikiska företag inom sektorn fokuserar främst på ”röd bioteknik”, dvs medicin och läkemedel. De koncentrerar sig på aktiva ingredienser, diagnostik och nya former av behandlingar, men även på produkter som enzymer och livsmedelstillsatser.

Österrike är en central plats för Life Sciences (biovetenskapen) i Europa och är även internationellt erkänt som cluster för läkemedel, produkter, teknik och tjänster. Företagslandskapet omfattar små och stora företag samt ett antal multinationella bolag som har sitt huvudkontor eller sina produktionsanläggningar här.

Österrikes stora fördel inom biovetenskap är den höga graden av samarbete mellan tillverkare, leverantörer och tjänsteleverantörer, som alla ligger inom ett relativt litet område, vilket innebär att slutresultatet faktiskt är "Made in Austria".

Framgångsfaktorer
Den österrikiska arbetskraftens stora kompetens, den höga kvaliteten på det österrikiska utbildningssystemet och forskningsinstitutionernas höga status samt en välfungerande infrastruktur är de viktigaste framgångsfaktorerna för biovetenskapen i Österrike. Runtomkring i Österrike finns det flera vetenskapsparker, företagsinkubatorer och tekniköverföringsinitiativ som har säkerställt tillväxten av den inhemska industrin och lockat till sig ett stort antal etablerade multinationella företag.

Spetsforskningen vid österrikiska universitet är den viktigaste källan till tekniköverföring till det ökande antalet unga life science-företag. Den utmärkta infrastrukturen och närheten till de växande marknaderna i öst erbjuder de bästa förutsättningarna för bioteknikföretag i Österrike. Den vetenskapliga verksamheten är koncentrerad till Wien, där även nystartade och mer etablerade företag inom bioteknik är baserade. Tillsammans med universitet och forskningsinstitutioner kan potentialen inom life science-området utnyttjas till fullo.

Styrkor med en framtid
Österrikes styrka finns främst inom området för utveckling av nya vacciner och läkemedel som används för att behandla tidigare obotliga sjukdomar och bekämpa nya patogener och dödliga infektioner.

Österrikiska företag forskar på välkända folksjukdomar som diabetes och cancer och utvecklar läkemedel i takt med de demografiska förändringarna.

På grund av paradigmskiftet i den moderna hälsoekonomin kommer fokus i framtiden att ligga på en mer målinriktad och anpassad behandling av patienterna, något som på sikt kommer att minska kostnaderna.

Exemplarisk utveckling
Ett företag från Wien har utvecklat en antikroppsbaserad immunterapi som också godkänts som särläkemedel i behandling av pediatrisk neuroblastom. Terapin har tagits fram i samarbete med ett akademiskt nätverk som bl.a. inkluderar St. Anna Children's Cancer Research Vienna.

Ett österrikiskt bioteknikföretag levererar innovativa och skräddarsydda vacciner för behandling av kroniska sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons, åderförkalkning, högt blodtryck och diabetes.

Sedan 1909 har koltabletter från Österrike varit kända över hela världen under varumärket ”Eucarbon”. Förutom en ständig vidareutveckling och förbättring av produkterna är också det nära samarbetet med exportföretagen och ett fokus på lagarbete en del av producentens framgångsrecept.

Ett internationellt familjeföretag baserat i Korneuburg, Österrike, bidrar till det allmänna välbefinnandet genom utveckling, forskning och introduktion av innovativa produkter inom estetisk dermatologi. Företaget är en global aktör och säljer sina produkter i 110 länder.

En MedTech-start baserad i Wien har utvecklat en bildanalys som kan användas för att undersöka hudsjukdomar med hjälp av en smarttelefonkamera. Bilderna jämförs sedan med en databas på nätet. På så sätt vill man bidra till att minska antalet patienter som deltar i läkemedelsförsök, sänka kostnaderna och påskynda utvecklingen av läkemedel. 

Senast uppdaterad: : 02. June 2021