Inhalt
industry page

Papper & förpackningar 

Specialpapper, förpackningar, wellpapp och förpackningsmaskiner är alla områden inom vilka Österrike besitter en stor expertis. 85 % av pappersprodukterna exporteras till utlandet. Branschen är ett föredöme i fråga om hållbarhet och kan bl.a. stoltsera med världens största tillverkare av färgad återvunnen kartong och det första klimatneutrala papperet. Papper och förpackningar från Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Papper & förpackningar 

 • 86,6%

  exportkvot

 • 85%

  återvinningskvot

 • 28.400

  anställda 

 • 429.219

  ton förpackningsglas

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin