Inhalt

Översikt

Standard Content Module
Österrike är världsmästare på vattenkraft, europeisk mästare i förnybar energi och ett viktigt energitransitland mellan öst och väst. Österrikes energiindustri drar nytta av landets speciella läge och dess speciella geografi och besitter därigenom en internationellt efterfrågad expertis. 
listen

De österrikiska företagen inom energibranschen arbetar med elproduktion och -försörjning samt driver kraftverk och lagringssystem. Branschen inkluderar också it-baserad strömförsörjning, Smart Metering, produktion av styrinstrument och regleringsteknik samt anläggning av ledningar. Dessutom har österrikiska företag kunskap om produktion och distribution av olja och gas, förnybara energikällor (särskilt vattenkraft) samt inom byggandet av turbiner och industrianläggningar. Landet producerar ingen kärnkraft.

Österrike spelar en viktig roll som transitland för den internationella och europeiska energihandeln. En stor del av Västeuropas import från Mellanöstern samt energi från Kaukasusregionen och Ryssland passerar Österrike, särskilt genom oljeledningen ”Transalpine Pipeline”.

Geografi och tradition som fördel
Location, location, location: Österrikes energiindustri bygger på landets fördelaktiga geografiska läge i Centraleuropa. Den utnyttjar de tillgängliga resurserna på bästa möjliga sätt och vidareutvecklar kunskapen för internationell tillämpning.

Men Österrike har också egna olje- och gasreserver, vars utvinning har en lång tradition. Österrikiska energiföretag är mycket specialiserade och eftertraktade som partners inom den internationella energibranschen.

Förnybar energi
Den politiska viljan, strikta lagar och en hög nivå av FoU-engagemang öppnar för trenden mot alltmer förnybar energi. Detta har bidragit till att det i Österrike finns stor kunskap och kompetens på området. I en EU-jämförelse tar Österrike första plats när det gäller andelen förnybar energi i elproduktion i proportion till landets yta. Ansträngningarna inom detta område har bidragit till att minska landets växthusgasutsläpp.

Petrokemi bedrivs med ansvar
Ett av de största börsnoterade industriföretagen i Österrike utvinner och säljer olja och gas, samtidigt som det erbjuder innovativa energilösningar och högkvalitativa petrokemiska produkter på ett ansvarsfullt sätt. Med en årlig raffinaderikapacitet på 17,8 miljoner ton och cirka 3 800 bensinstationer i tio länder är detta företag ett tydligt exempel på den österrikiska olje- och gasindustrins internationella kompetens.

Innovation inom naturgas
En enastående innovation från Österrike är utvecklingen av en teknik som möjliggör konstgjord produktion av gas från vind och sol. Projektet ”Underground Sun Conversion” gör det möjligt - för första gången - att genom en mikrobiologisk process ”generera” naturgas direkt i en naturgasreservoar och även lagra den där. Denna väldsunika metod simulerar den naturliga processen genom vilken naturgas blir till.

Kompetens inom vattenkraft
Österrike är även starkt på området vattenkraft. Österrikiskt producerade turbiner och generatorer innehar flera rekord vad gäller både storlek och prestanda. Ett österrikiskt företag med mer än 70 års erfarenhet är en av världens största leverantörer av hydraulisk elproduktion. Företagets turbiner för kraftverk i Schweiz, Sydkorea och Pakistan är de största och mest kraftfulla i världen.

Specialkunskap
En specialist inom gasmotorteknik med över 1 700 anställda över hela världen; och en tillverkare av icke-magnetiska borrsträngkomponenter för riktad borrning och andra högprecisionskomponenter för olje- och gasproduktion - de är bara två exempel på österrikiskt specialkunskap inom energiindustrin, som används över hela världen.

En blick mot framtiden
Inom energibranschen kan man skönja en trend som går mot Big Data, Smart Metering och virtuella kraftverk. Sammanslagningen av decentraliserade energileverantörer underlättar en gemensam försäljning av energin.

Ett viktigt ämne för framtiden är frågan om nätsäkerhet, lagring av elektrisk energi samt hur man kompenserar för fluktuationer i produktionen av förnybar energi. Österrikiska företag erbjuder lösningar inom dessa områden som motsvarar internationella standarder.  

Senast uppdaterad: : 01. June 2021