Inhalt
industry page

Österrike är världskänt för sin skräddarsydda sjukvård och sina hygien-, transport- och kommunikationssystem för hälso- och sjukvårdsindustrin. Till sektorn räknas också tjänsteleverantörer och konsulter som tillhandahåller information och tjänster till vårdgivarna. Sjukvårds- och hälsosystemet  i Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Sjukvårdssystemet

 • 267 

  sjukhus 

 • 1 380

  apotek

 • 41 483  

  miljoner euro i sjukvårds- och hälsoutgifter 

 • 10,4%

  av BNP

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media our media

Surprisingly ingenious

video abspielen

Hitta branschinformation i vårt Fresh View magasin

No. 167, Medical Services, en | ru