Inhalt

FAKTA OCH SIFFROR

Standard Content Module

Få mer information om branschen transportinfrastruktur & anläggningsteknik med hjälp av utvald statistik. 

listen
 • 38 110

  Företag

  År 2019 ingick mer än 38 000 företag i transport- och trafiksektorn i Österrike.

 • 74,7

  miljoner ton godstransporter

  Mer än 74,7 miljoner ton gods transporterades via rörledningar i Österrike 2019.

 • 41

  stycken patent

  I patentstatistiken inom järnvägs- och järnvägssektorn rankas Österrike som etta i en internationell jämförelse med 41 patent per miljon invånare.

 • 250

  tunnlar

  Österrikes federala järnvägs järnvägsnät omfattar 250 tunnlar.

listen

Källa: Den österrikiska transportindustrin. Fakta och siffror - Årsredovisning 2020
Transport- och trafik - nyckeltal 2019
Antal företag inom den österrikiska transportbranschen  38 110
varav nystartade företag  2 110
Anställda 231 811

Källa: Den österrikiska transportindustrin. Fakta och siffror - Årsredovisning 2020    
Väg och järnväg - nyckeltal 2017
Motorvägsnätdensitet i Österrike

20,8 km pro 1.000 km²

(EU-genomsnitt: 17,3 km pro 1.000 km²

   Järnvägstäthet i Österrike

59,0 km pro 1.000 km²

(EU-genomsnitt: 48,6 km pro 1.000 km²)

Källa: Den österrikiska transportindustrin. Fakta och siffror - Årsredovisning 2020
Godstransporter & godstrafik 2019
Transportväg    Transportvolym i 1000 ton Andel
Väg  402 188 68,4 %
Järnväg  102 575 17,4 %
Rörledningar  74 673 12,7 %
Donaufrakt  8 512 1,4 %
 Flyg  247 0,04 %

Källa: ÖBB; Departementet för klimatskydd, miljö, energi, mobilitet, innovation och teknologi (BMK), Tunnelstatistik
Tunnlar i Österrike
Motor- och riksvägarca 175
ÖBB:s järnvägstunnlarca 250


Senast uppdaterad: : 06. September 2021