Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Österrike är ett av Europas mest skogsrika länder och träindustrin är en av landets största arbetsgivare. Industrin är mycket exportinriktad och framgångsrik på den internationella marknaden. En stor del av branschen utgörs av traditionella företag som både är flexibla och öppna för nya idéer och ny teknik.

listen

Sedan generationer tillbaka har privata skogsägare tagit stort ansvar för skogsvården i Österrike. Mer än 280 000 människor lever av skogsbruk och andra därmed förknippade områden som t.ex. pappersindustrin.

Träsektorn har en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro och en export som uppgår till drygt 9 miljarder euro. Tillsammans med turismen står träindustrin för landets största intäkter av utländsk valuta.

Sektorn är diversifierad och omfattar sågverksindustrin, byggindustrin, möbelindustrin, trä- och träkompositindustrin samt skidindustrin.

Produkter och tjänster
Österrike är en av världens ledande exportörer av trä och timmer. Även papper, träflis/biomassa samt bearbetade trävaror som virke och möbler kommer från Österrike. Österrikiska skogsmaskiner och skogsrelaterade tjänster har dessutom ett mycket gott rykte internationellt. En annan viktig del av träsektorn utgörs av den österrikiska massa- och pappersindustrin.

Framtidens material
Trä är ett förnyelsebart byggmaterial som kan användas inom många områden. Träets ökande betydelse som byggnadsmaterial har lett till nya strategier de senaste åren. Materialet lämpar sig utmärkt för utomhusbruk, främst på grund av dess långa livslängd och låga underhållskrav. Modifierat trä kan användas på många sätt utomhus, till exempel i fasader, fönster och bullerbarriärer.

Även österrikiska tillverkare av prefabricerade hus, timmerstugor och skjul röner framgångar världen över med sina högkvalitativa produkter.

Österrike exporterar även högkvalitativa trägolv, främst till Schweiz, Tyskland och Italien. Länder som Tjeckien, Spanien, Storbritannien och Ryssland är starka tillväxtmarknader. Ett österrikiskt företag som grundades redan 1831 är en av Europas tio största tillverkare av parkett.

Pappers- och massaindustrin
Den österrikiska pappers- och massaindustrin fokuserar på hållbarhet. Investeringar i modernisering av maskiner och utrustning har gjort det möjligt för företag att ställa om till en miljömässigt hållbar produktion. Majoriteten av de österrikiska pappersindustriföretagen är verksamma på den europeiska marknaden, men även i Mellanöstern och länderna kring Medelhavet.

Maskiner, utrustning, tillbehör
Den höga tekniska standarden och kunskapen som finns inom den österrikiska maskinindustrin har visat sig vara eftertraktad på den internationella marknaden. Österrikiska företag tillverkar inte bara maskiner utan levererar även moduler, verktyg och automatiseringar för att kunderna ska kunna garanteras högsta kvalitet och maximal produktivitet. Välutbildade specialister, höga kvalitetsstandarder och samarbeten med producenter i andra länder är bara några av framgångsfaktorerna. Ett österrikiskt företag är till exempel den enda fullserviceleverantören av motorsågar och har en exportandel på över 90 %.

Forskning och utveckling
Österrikisk träexpertis har lagt ribban högt för den tekniska standarden inom industrin och kunder på såväl den inhemska som den utländska marknaden kan förvänta sig produkter i absolut toppklass. Flera österrikiska institutioner som specialiserat sig på träforskning, arbetar med produktutveckling för den internationella marknaden. 

Senast uppdaterad: : 01. June 2021