Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Världens största lyftbro, ett reningsverk i Förenade arabemiraten, ett effektivt tävlingsflygplan. Det är bara några exempel på österrikisk ingenjörskonst. Dessa projekt har möjliggjorts tack vare en förstklassig utbildning, en ständig strävan efter hållbara lösningar, en stor kompetens inom många områden samt en god samarbetsförmåga. Detta är också vad utländska kunder kan förvänta sig av de 7 700 medarbetarna på olika ingenjörsbyråer runtom i Österrike.

listen

Tekniska lösningar i vardagen

Ingenjörskonst och teknik är allestädes närvarande och österrikiska ingenjörsbyråer är verksamma inom mer än 50 olika specialistområden, som tex:

  • byggnadsfysik
  • elektroteknik
  • inredningsarkitektur
  • installationsteknik
  • kulturteknik och vattenförvaltning
  • landskapsplanering, landskapsarkitektur och

maskinteknik

Alla områden bidrar till en hög levnadsstandard och komfort samtidigt som ett skonsamt nyttjande av resurserna har en hög prioritet. Allt från rådgivning, ritningar och studier till undersökningar, övervakning av utförandet och till slut överlämnandet av det färdiga projektet. Ingenjörerna är involverade i alla steg.

Att bibehålla en god miljö, uppföra ekonomiska och ändamålsenliga byggnader, använda sig av ny teknik och en god arbetskultur som baseras på partnerskap är branschens viktigaste hörnstenar.

Ingenjörskonst från Österrike runtom i hela världen
I Rotterdams hamn är det en österrikisk ingenjörsbyrå som har totalentreprenaden för uppförandet av en lyftbrygga och därmed ansvaret för allt från den första skissen till själva utförandet. Tillverkningen av fundamentet, bropelarna och den begränsade ytan utgjorde en stor utmaning vid planering och genomförande. Den nya bron har två farbara öppningar samt en korsning för motorväg och järnväg. När bron är uppfälld kommer stora djuphavscontainerfartyg att kunna passera.

En österrikisk metod för tunnelbyggande (NÖT)/New Austrian Tunnelling Method (NATM) är en framgångsrik teknik som används sedan länge. Än i dag arbetar österrikiska forskargrupper med att finslipa processerna och vidareutveckla metoden.

Ett österrikiskt konsultföretag som är specialiserat på stora projekt inom olja och gas, energi, vatten och transportinfrastruktur, är bl.a. delaktigt i den transanatoliska gasledningen i Turkiet, flera vattenprojekt i Laos och ombyggnaden av flygplatsen i Turkmenistan.

En helt stabiliserad multisensorplattform för fjärranalys med hjälp av lätta flygplan är resultatet av österrikisk ingenjörskonst. Stabiliseringssystemet är unikt i världen och förbättrar kvaliteten på data avsevärt. Dessutom är systemet mycket kostnadseffektivt.

Den avsvavlingsanläggning från Österrike som används i nickelfabriken i Norilsk, bidrar till en bättre miljö i hela norra polcirkeln. Jätteprojektet som omfattar totalt 25 delanläggningar, planerades under svåra förhållanden där hänsyn måste tas till tjäle, permafrost och temperaturer på ner till 57 minusgrader. Dessutom kunde transporterna endast göras via sjövägen, samtidigt som anläggningen var i drift.

Forma framtiden
Den som bygger hus i framtiden kommer att göra det under helt andra socioekonomiska och sociala förhållanden än de som råder idag. Klimatförändringarna kommer att ha en betydande inverkan på planeringen, byggandet och driften av byggnaderna. Nya material och processer innebär nya möjligheter för att kunna möta dessa utmaningar.

I framtiden kommer en stor del av mänskligheten att leva i så kallade megacities, något som ställer nya krav på rörlighet, energi, avfall och vattenförvaltning, kommersiella byggnader, bostadsbyggande och fritidsanläggningar.

Samhället och arbetslivet har förändrats avsevärt under de senaste åren på grund av den ökande digitaliseringen. Användningen av en specialiserad programvara är en självklarhet inom praktiskt taget alla specialistområden. Tekniken ”byggnadsinformationsmodellering” (BIM) är en viktig del av digitaliseringen inom byggsektorn och vinner hela tiden ny mark internationellt. I framtiden kommer BIM att påverka värdekedjan i byggsektorn avsevärt och leda till organisatoriska förändringar för hela byggprocessen.

Senast uppdaterad: : 01. June 2021