Inhalt
industry page

Nya material och kompositer innebär konkurrensfördelar för många branscher som bil-, rymd-, kemi-, medicintekniska- och biovetenskapsindustrin. De kan bland annat förlänga livslängden för mobiltelefonbatterier och förbättra livskvaliteten för personer med medicinska implantat. Nya material och kompositer från Österrike – Surprisingly Ingenious

facts & figures

Fakta och siffror - Nya material & kompositer

 • 1 700

  anställda

 • 177,46

  miljoner euro i utgifter för forskning och utveckling av nya gummi- och plastvaror       

 • 98,1

  miljoner euro i utgifter för nya glas- och stenprodukter 

 • 86,4

  miljoner euro för nya icke-järnmetaller och metallgjuteri

Hjälp och kontaktperson

Kan vi hjälpa till?

Vi förmedlar kontakter till österrikiska affärspartners och tillhandahåller information om afffärslandet Österrike. 

Österrikiska företag

our media