Inhalt

Översikt

Standard Content Module
Spårvagnarna i Köln kommer från Österrike, liksom säkerhets- och styrtekniken för staden New York och de ofta förekommande IFE-tågdörrarna. Med 45 patent per miljon invånare ligger den österrikiska järnvägsindustrin på första plats i den internationella statistiken. Exportkvoten ligger på över 70 %.
listen

Järnvägssystem är allt oftare det första valet för transportmedel, särskilt inom transkontinentala godstransporter och för urbana transportlösningar. Vare sig det handlar om höghastighetståg, S-Bahn, spårvagn eller godståg så spelar järnvägen en viktig roll i den dagliga kommunikationen. Järnvägssystem är redan ett nyckelelement för hållbara transportkoncept, en trend som kommer att intensifieras i framtiden.

Den österrikiska järnvägstransportindustrin bygger på en lång tradition som utgör grunden för en både bred och djup kunskap. De österrikiska företagen är verksamma inom passagerar- och godstransporter, säkerhets- och kontrollteknik (trafikljusteknik, mobil kommunikation, styrsystem) och Light Rails för stadsområden, bland annat spårvagnar och tunnelbanor.

Utökad portfölj
Den österrikiska järnvägsbranschen omfattar också helt nya områden och innovativa lösningar. Förutom de traditionella områdena är de flesta operativa dotterbolagen verksamma inom nya segment som last, logistik, turism, planering, projektering, miljökompatibilitet och internationella samarbeten.

Leverantörsindustrin inom järnvägstransport inkluderar produktionen av maskinsystem (drivenheter, lok, flera enheter), utrustning och system för järnvägsdrift, spår, överbyggnad och underkonstruktion, tågstationer, lager- och logistikterminaler, miljö- och säkerhetsteknik och it-lösningar.

Light Rail i blickfånget
Spårvagnsnätverk som avvecklades för årtionden sedan upplever nu en renässans. Till exempel använder tjugo städer i Frankrike spårvagnar igen. Det österrikiska bidraget inom urbana ”Light Rails” och kontroll- och säkerhetsteknik erkänns över hela världen. Oavsett om det handlar om brandsäkra gummielement, aluminiumoxid för inbromsning och körning eller speciella kontakttrådsklämmor: Österrikiska företag spelar en nyckelroll för framtidens spårvägssystem.

Forskning o digitalisering
Den österrikiska järnvägsindustrin framträder som stark och innovativ i en internationell jämförelse. I proportion till antal invånare investerar Österrike mest av alla länder i forskning och utveckling av järnvägstransporter.

Spårtrafik förbrukar mindre energi och järnvägen bidrar väsentligt till att minska CO2-utsläppen över hela världen. Autonom körning samt digitalisering av styrning är ytterligare två trender som den österrikiska järnvägsindustrin håller på att vidareutveckla.

Senast uppdaterad: : 02. June 2021