Inhalt

FAKTA OCH SIFFROR

Standard Content Module

Här hittar du fakta och siffror om miljöteknikbranschen i Österrike.  

listen
 • 15,24

  miljarder euro i omsättning

  Miljöteknikens totala omsättning 2019 uppgick till ca 15,24 miljarder euro.

 • 51 470

  jobb

  Antalet arbetsplatser i österrikiska industri- och serviceföretag inom miljöteknikområdet var drygt 51 000 under 2019.

 • 71,8 %

   exportkvot

  Andelen export i den totala försäljningen inom miljöteknikindustrin var 71,8% år 2019.

 • 6,5 %

  FoU-kvot 

  Österrikiska företag inom miljöteknikindustrin är mycket aktiva inom forskning och utveckling och har en FoU-kvot på 6,5 % (2019).  

listen
Källa: Österrikisk miljöteknikindustri. IWI, ExecutiveSummary 2019
Miljöteknik (industri- och tjänsteleverantörer) 2019
MiljöteknikIndustriTjänsteleverantörerTotal
Omsättning:11,94 miljarder euro 3,3 miljarder euro 15,24 miljarder euro
Företag:1 080 1 652 2 732
Anställda: 37 900 13 570 51 470
Export:9,89 miljarder euro 1,05 miljarder euro 10,94 miljarder euro
Exportkvot:83 %32 % 71,8 %

Källa: Trend Top 500  
De största miljöteknikföretagen i Österrike,
efter nettoomsättning i miljoner euro (2018)
Loacker Recycling GmbH 715,00
BWT AG 697,40
FCC Austria Abfall Service AG (tidigare: .A.S.A. Abfall Service AG) 444,90
Saubermacher Dienstleistungs-AG 304,80
Brantner 238,00
Müller-Guttenbrunn GmbH 231,00
Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) 202,10Senast uppdaterad: : 26. July 2021