Inhalt

Översikt

Standard Content Module

För den som vill bedriva en framtidsorienterad verksamhet är det viktigt med välutbildade medarbetare. I Österrike finns en stark utbildningstradition som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Idag är österrikiska företag eftertraktade läroplatser och yrkesskolorna förser i sin tur företagen med ny arbetskraft. Det är svårt att bortse från fördelarna med det österrikiska utbildningssystemet. Cirka 80 % av Österrikes ungdomar går en praktisk yrkesutbildning, antingen som lärlingar eller som elever på ett yrkesinriktat högstadium eller gymnasium. Ungefär en tredjedel av Österrikes företagsledare har genomgått någon av landets 200 lärlingsutbildningar. 

listen

Utbildningssektorn i Österrike är mångfacetterad. Här finns allt från klassiska skol-och universitetsutbildningar till yrkesutbildningar och mer allmänna utbildningar.

Österrikes historia, kultur och topografi gör att landet lämpar sig särskilt bra för utbildning inom områden som till exempel musik, tunnelkonstruktion, träbyggnation, hållbarhet och ekologiskt jordbruk. Österrikiska utbildningsanordnare har en lång erfarenhet och kan ge sina internationella kunder en stor kunskapsfördel.

Turism är till exempel ett område inom vilket det finns en särskild kompetens. Österrikes många berg och sjöar, de naturligt formade skid- och vandringsområdena och den vackra naturen har givit landet fantastiska förutsättningarna för att kunna erbjuda en förstklassig utbildning inom turism.

Österrike erbjuder också internationellt högt ansedda utbildningsmöjligheter inom mer nischade områden som t.ex. forskarutbildningen på doktorandnivå inom olja- och gasindustrin. En österrikisk utbildningsanordnare som specialiserat sig på detta område belönades 2016 med utmärkelsen "Best SME Training Provider of the Year" vid Getenery Global Awards i London. Även efterföljande år, 2017, kammade samma företag hem titeln.

Högskolor, universitet och yrkeshögskolor

I Österrike kan man börja studera på en yrkesskola redan fr.o.m. nionde klass. Samspelet mellan teori och praktik försätter även högre upp i utbildningen. De österrikiska universiteten och yrkeshögskolorna har ett nära samarbete med näringslivet och utvecklar i allt högre grad duala utbildningsprogram i samarbete med företagen.

Med omkring 22 000 studenter är WU Vienna ett av Europas största universitet för ekonomistudier. Att utbildningarna håller hög kvalitet bekräftats bl.a. genom de tre viktigaste internationella ackrediteringarna från EQUIS, AACSB och AMBA.

Technische Universität Wien har cirka 4 800 medarbetare och är Österrikes största forsknings- och utbildningsinstitution för naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Nyutexaminerade studenter från Montanuniversität Leoben, en högskola för gruvdrift och metallurgisk teknik, har mycket goda jobbchanser på arbetsmarknaden.

Kunskap för näringslivet – världen över
Förutom de statliga universiteten finns det ett privat universitet (MODUL University) som erbjuder ekonomiska studier upp till doktorandnivå. Undervisningen sker på engelska och fokus ligger på turism, Sustainable Development, New Media Technology och Public Governance. Sedan 2016 kan man även studera turism vid MODUL University i Dubai och Nanjing (Kina).

Mastersprogrammen vid IMC Fachhochschule Krems i "International Management" kan genomföras i Azerbajdzjan, Vietnam eller Kina och leder till en österrikisk masterexamen.

Andra privata utbildningsanordnare är specialiserade på utbildningar och vidareutbildningar som värderas högt av chefer på både österrikiska och utländska företag. För internationella intressenter finns det en ledande anordnare av consulting- och e-utbildningstjänster i Österrike. Företaget är en av de ledande utbildningsanordnarna i Europa och genomför projekt inom utbildning- och utvecklingssamarbete över hela världen.

Vid österrikiska universitet och yrkeshögskolor ökar andelen mastersprogram, kandidatstudier och ledarskapsutbildningar där undervisningen sker på engelska. De högre utbildningarna i Österrike har ett gott rykte utomlands och många kurser som erbjuds av österrikiska utbildningsanordnare är internationellt certifierade (t.ex. ISO-certifierade).

Frågor och svar om framtiden
Hur viktigt är utbildning och samhällets forskningsuppdrag? Hur får man hållbarhetstanken att genomsyra hela utbildningssystemet (t.ex. vid byggandet av studentbostäder).Det är viktiga framtidsfrågor som de österrikiska utbildningsanordnarna redan i dag försöker svara på.

Till de klassiska utbildningsprogrammen tillkommer digitala inlärnings-, undervisnings- och inlärningstekniker samt programvarulösningar för lärare och studenter. Demografiska förändringar som en åldrande befolkning och det föränderliga arbetslivet gör ämnet "livslångt lärande" allt viktigare.

Även utbildningsområdet berörs av frågor som rör compliance och etik. De offentliga universiteten i Österrike uppfyller sedan flera år tillbaka de högt ställda kraven. Dessutom behandlas detta ämne som ett vetenskapligt område på universitet och yrkeshögskolor och österrikiska institut för vidareutbildning erbjuder utbildning på området compliance. Både inhemska och utländska företag drar nytt av den höga utbildningsstandarden i Österrike.

listen

Senast uppdaterad: : 01. June 2021