Inhalt

Översikt

Standard Content Module

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) spelar en viktig roll i Österrike. Nästan alla österrikiska hushåll har minst en mobiltelefon och nästan 40 % använder internet endast på sin smartphone. Men österrikare ligger inte bara i topp som användare, utan bidrar också till produktionen av smartphones och surfplattor: Många komponenter som halvledarplattor, sensorer eller mini-högtalare utvecklas och tillverkas i Österrike.

listen

Telekommunikationsmarknaden i Österrike kan delas in i följande tre områden:

  • Carrier (operatör av telenätverk)
  • Service Provider (tjänsteleverantörer och operatörer av mobila virtuella nätverk)
  • Supplier (tillverkare av telekommunikationslösningar, t.ex. komponenter till smartphones)


Förutom de produkter, system, komponenter och tjänster som erbjuds direkt av industrin, skapar österrikiska IKT-företag även indirekt ett betydande mervärde. Främjande och stöd för forskning och utveckling har en lång tradition i Österrike och möjliggör konkurrenskraftiga innovationer som är internationellt erkända.

Den ledande kommunikationsleverantören i Österrike har mer än 5,4 miljoner mobilkunder och 2,3 miljoner användare av fasta telefoner. Företaget driver sina egna nät för mobil och fast telefoni och är verksamt på åtta marknader i Central- och Östeuropa.

Komponenter till smartphones
Ett österrikiskt företag förser åtta av de tio största mobiltelefontillverkarna med ledarplattor. På plats i Österrike sker främst arbetet med forskning och utveckling. Produktionsanläggningar finns i Österrike, Kina, Indien och Korea.

Dessutom har ett globalt företag sitt kompetenscentrum för kontaktlösa identifieringssystem i Österrike. Där utvecklas radiobaserade halvledare för RFID (radiofrekvensidentifiering), Smart Labels resp. Smart Tags, Smart Cards, NFC (Near Field Communication) och MIFARE. NFC-komponenter från Österrike finns i mer än 150 modeller av smartphones, surfplattor och andra enheter.

Ett annat världsledande företag från Österrike utvecklar miniatyrhögtalare som säkerställer perfekt ljud när man pratar i telefon eller spelar musik och videofilmer. De mest kända tillverkarna förlitar sig på högtalare från Österrike för sina egna produkter.

Österrikisk expertis kring ljuseffekter och ljusstyrning möjliggör högpresterande enheter med avsevärt förbättrad batteriprestanda. Ett österrikiskt företag är världsledande inom ljussensorer och levererar till de flesta ledande smartphone-tillverkare. Forskning, utveckling och produktion av dessa komponenter sker i regionen Steiermark i södra Österrike.

Ett annat företag från regionen Tyrol - med produktionsanläggningar i tio länder - levererar ytskiktsmaterial som är nödvändigt för att skärmar ska fungera och systemkomponenter för halvledarskikt.

Världens minsta högtalare - baserad på MEMS-teknik - kommer från Österrike. Företaget tillverkar också förstärkare för NFC-chips, gestsensorer och mikrofoner som dämpar brus analogt.

Säkerhet och ansvar
Leverantörer av en teknik genom vilken en stor del av det ekonomiska, politiska och även privata informationsutbytet sker, måste vara särskilt noga vad gäller säkerheten i produkter, lösningar och tjänster. Österrikiska företag inom branschen tar detta ansvar genom innovativ utveckling.

Telekommunikationsindustrin bidrar dessutom väsentligt till energibesparingar, bland annat genom en intelligent styrning av kraftnät (Smart Grids). Sammankopplingen av olika mobilitetsalternativ samt möjligheten till virtuella möten minskar dessutom CO2-utsläppen.

Det går inte att förneka att tillverkningen, användningen och bortförsel av telekommunikationsutrustning är förknippade med negativa miljöeffekter. Branschen har enorm potential för förbättringar när det gäller den höga energiförbrukningen och miljöföroreningarna i samband med produktionen, den löpande elförbrukningen i drift samt råvaruförluster på grund av felaktig återvinning.

Framtiden heter 5G
Utvecklingen av nyckelteknologier för den nya kommunikationsstandarden 5G påverkar IKT-företagen. De nya kraven på hastighet, kapacitet, reaktionstider och energiförbrukning kommer att möjliggöra en ny generation av tjänster och därmed öppna för nya marknader. Virtual reality, självkörande bilar, telemedicin och Internet of Things är bara fyra exempel på några användningsområden.

Senast uppdaterad: : 02. June 2021