Inhalt

Översikt

Standard Content Module
 En av världens största kontorsbyggnader i trähybridkonstruktion står i Österrike. Den är 21 meter hög, 16 meter bred och totalt 120 meter lång. Österrikiska företag sätter standarder för träbyggnader, passivhus och energi-plushus. 
listen

Om man räknar in samtliga sektorer som är inblandade in byggnadskonstruktion - både före och efter själva uppförandet - så är byggbranschen en av de viktigaste arbetsgivarna. Sektorn är också viktig för skapandet av tillgångar: Cirka 70 % av alla österrikiska anläggningstillgångar utgörs av byggnader.

Byggsektorn representerar cirka 4 250 företag i Österrike med totalt cirka 110 000 anställda. Företagen är strukturerade på väldigt olika sätt. Å ena sidan finns de stora byggföretagen med fokus på nyckelfärdiga konstruktioner, å andra sidan de klassiska hantverksföretagen med två till tio anställda. Österrikes största byggföretag sysselsätter cirka 10 300 personer och omsätter omkring 14 miljarder euro per år.

Hållbart byggande i trä
Österrikes företag inom byggnadskonstruktion & byggmaterial är särskilt framgångsrika inom hållbarhet: De bygger och isolerar med naturliga, ekologiska, förnybara, återvinningsbara material som trä, lera, kalk, sten och andra naturmaterial.

När det gäller att bygga med trä och använda träprodukter som fönster, golv och möbler ligger österrikiska företag internationellt sett i framkant. WKO ordnar regelbundet studieresor för nordiska arkitekter till Österrike så att de kan lära sig mer om trä som byggmaterial för framtidens hus. Även energieffektivitet, ekologiska och energibesparande konstruktioner (lågenergi, passivhus, plusenergihus) och digitalisering i byggsektorn är besläktade områden som österrikiska aktörer är särskilt duktiga på.

De österrikiska aktörerna reflekterar kring framtidens utmaningar - inte bara inom energi och miljöskydd utan också kring hur byggnaderna nyttjas på en daglig basis. Det finns experter i branschen för integrerad konstruktion och moduler samt produktionsanpassad konstruktion (flexibilitet och tillgänglighet).

Innovationer
Österrikiska företag har speciell kunskap om byggmaterial. En lång tradition kombineras med innovativa lösningar. Exempel på innovationer som kommer från landet vid Donau är ett särskilt energieffektivt isoleringssystem för inomhusbruk, torr betong som kan bearbetas utan blandare, speciella tegelstenar och helautomatiserade armeringsdelar för betongkonstruktion.

Tjuvstarta framtiden
Den snabba urbaniseringen i utvecklings- och tillväxtländerna innebär enorma möjligheter - men också utmaningar - för byggbranschen. Exempelvis kommer marknadsvolymen i Asien och Stillahavsområdet att växa med sju procent per år fram till år 2025.

De flesta möjligheterna inom byggnadskonstruktion uppstår genom behovet av att skapa socioekonomiskt kompatibla strukturer samt att tillhandahålla prisvärda bostäder i storstadsområden. Detta kan uppnås genom nya material, moderna byggmetoder (t. ex. modulkonstruktion i serie) och avancerade digitala planeringsverktyg.

Det pågår ansträngningar för att etablera ”Building Information Modeling (BIM)” i värdekedjan.

Framtida byggmaterial: Förutom miljövänliga byggmaterial utan skadliga ämnen behövs lösningar som ökar energieffektiviteten, t. ex. genom bra isolering.

Framtida trender inom byggnadskonstruktion är Green Building, träbyggnation, energieffektivitet, Smart Building (ultralätt betong, smarta byggmaterial), robotik och en hälsosam livsmiljö genom användning av organiska byggmaterial. 

Senast uppdaterad: : 02. June 2021