Inhalt

Economische barometer 2022: Resultaten jaarlijkse survey onder Oostenrijkse filialen in België bekend

De resultaten van de jaarlijkse enquête onder filialen en investeerders van Oostenrijkse bedrijven in België zijn bekend. De survey is een initiatief van de Oostenrijkse Federale Economische Kamer en wordt wereldwijd afgenomen door kantoren van ADVANTAGE AUSTRIA.

listen

Voor de 7e keer op rij heeft de handelsafdeling van de Oostenrijkse ambassade in Brussel afgelopen oktober een enquête doorgevoerd onder de filialen van Oostenrijkse bedrijven en investeerders in België. De enquête peilt naar hun mening over de huidige economische situatie, de eigen bedrijfssituatie en verwachtingen betreffende de economische activiteiten in België.

De zogenaamde "economische barometer" helpt ADVANTAGE AUSTRIA om economische trends,  toekomstperspectieven en noden van Oostenrijkse ondernemingen op de lokale markt in kaart te brengen en daarop in te spelen met een waaier aan ondersteunende diensten.

Meer dan 60% van de filialen die aan de survey deelnamen, konden in 2022 hun omzet verhogen of gelijk houden. Ook de orderportefeuille vertoont een deels positief, deels constant beeld. Daarnaast bleef de benuttingsgraad van capaciteiten gelijk. Het werkgelegenheidsbeleid en investeringsvolume bleven eveneens constant. Voor het jaar 2023 zijn de economische vooruitzichten echter somberder. 

Meer weten? Neem een kijkje in onderstaand pdf-document voor een gedetailleerder beeld van de  resultaten (in het Engels).