Inhalt

Форум Минно-добивна индустрия и металургия

  • хотел Holiday Inn
    София
Форум „Миннодобивна индустрия и металургия“
Австрийско посолство - Търговски отдел с подкрепата на Българската минно-геоложка камара и Българската асоциация на металургичната индустрия организират форум „Миннодобивна индустрия и металургия“ в хотел Holiday Inn на 12.11.2019г. от 14:00 ч до 18:00ч. В София ще пристигнат представители на австрийски фирми, които имат дългогодишен опит и компетентност в тези области. 

Ако искате да участвате във форума, моля да се свържете с нас. 

Срещнете 6 австрийски фирми