Inhalt

Форум Минно-добивна индустрия и металургия

 • хотел Holiday Inn
  София
Форум „Миннодобивна индустрия и металургия“
Австрийско посолство - Търговски отдел с подкрепата на Българската минно-геоложка камара и Българската асоциация на металургичната индустрия организират форум „Миннодобивна индустрия и металургия“ в хотел Holiday Inn на 12.11.2019г. от 14:00 ч до 18:00ч. В София ще пристигнат представители на австрийски фирми, които имат дългогодишен опит и компетентност в тези области. 

Ако искате да участвате във форума, моля да се свържете с нас. 

Срещнете 6 австрийски фирми

  • Участващи фирми

 • Austrian Business Agency – INVEST in AUSTRIA

  Austrian Business Agency (ABA) е местната бизнес агенция на Република Австрия. Тя предоставя безплатно консултиране на заинтересованите предприятия, желаещи да се установят в Австрия.

 • ROCKMORE International GmbH.

  Фирма ROCKMORE е производител на висококачествени инструменти за пробиване на скали с производствени бази в Австрия и в САЩ, и извършва доставки за минните предприятия, каменните кариери, предприятията в областта на тунелното и пътното ...

 • Schöll Holding GmbH

  Като фирма за търговия на едро AURO Austria GmbH се занимава с продажбата на тръби, фасонни части и арматури от пластмаса като PP, PE, PVC, PVDF, ECTFE. Тези продукти намират приложение в химическата индустрия, в галваничната ...