Inhalt

Имиграция от страни от ЕС

Standard Content Module
Голяма придобивка на Европейския съюз е свободното движение на работещите. Гражданите от Европейската икономическа зона (ЕИЗ), както и швейцарците и членовете на техните семейства са свободни да имигрират във всяка страна от Европейския съюз респ. ЕИЗ и да започнат работа там. Поради това работната сила от тези страни има в Австрия свободен достъп до пазара на труда и не е необходимо друго разрешително, за да се упражнява тук определена професия.
listen

Гражданите от ЕС респ. ЕИЗ (държави-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), също и швейцарците печелят предимство от свободата на заселване и правото на свободно движение на работещите. Така те имат възможност да се заселят и дългосрочно в Австрия без други разрешителни и да изградят живота си тук. За да могат да се възползват от това облекчение, те трябва да изпълняват едно от следните три условия:

  • Да упражняват дейност като наемен работник или самостоятелно заето лице в Австрия.
  • Да могат да докажат достатъчно средства за живот и добра здравно-осигурителна защита за себе си и членовете на своите семейства.
  • Да учат или да се обучават професионално в Австрия и да могат да докажат достатъчно средства за живот и добра здравно-осигурителна защита за себе си и членовете на своите семейства.

Най-късно след 3 месеца те трябва да се регистрират в съответната имиграционна служба и при цитираните по-горе условия получават удостоверение за регистрация .

Зачленовете на семействата на граждани на ЕС/ЕИЗ, както и на Швейцарияса валидни опростени възможности за имиграция в Австрия.

Преходни правила са валидни за гражданите от новоприсъединилите се страни-членки на ЕС (виж по-долу). Тъй като за тях са валидни извънредни правила за свободата на движение на работещите, те имат нужда още и от разрешително съгласно закона за упражняващите професия чужденци. Основни условия за издаването на разрешително за работа са:

  • Да има предложение за работа.
  • Бъдещият работодател да подаде заявление за издаване на разрешително за работа при съответно компетентната по място служба на Публичните служби за пазара на труда
  • Публичните служби за пазара на труда (Arbeitsmarktservice) установяват при проверката на пазара на труда, че за конкретното място на австрийския пазар на труда не се разполага с друго подходящо лице.

Преходните разпоредби са валидни за следните държави-членки на ЕС:

  • Хърватия от 1.7.2013 г.