Inhalt

Съвети и ценна информация

Standard Content Module
С решението да се работи в Австрия възникват многобройни въпроси, които надхвърлят в широка рамка темата „Работа” и засягат сфери като жилищни въпроси, здравеопазване, социална сигурност и други аспекти, които трябва да се обмислят. На следващите страници ще намерите полезни указания, контакти и линкове, които ще Ви помогнат да намерите отговори на тези важни въпроси.
listen

Здравеопазване

Медицинското обслужване в Австрия е отлично. Австрийската здравна система е една от най-добрите в целия свят.

Тук ще получите поглед за австрийското здравно осигуряване, включително задължително осигуряване, съвместно осигуряване и застраховане на членове на семействата и услуги на медицинското обслужване в Австрия. Австрийското социално осигуряване Ви предлага детайлизирана информация за превенцията в здравеопазването, услугите и обслужването на здравните каси.

Пазар на труда

Каква е ситуацията на пазара на труда в Австрия и колко високи са заплатите и възнагражденията? Кои са най-обичайните форми на трудова заетост, какви права и задължения има наемния работник и какво се разбира под социално партньорство.

Намерете информация за всичко, което касае пазара на труда, трудовото законодателство, формите на заетост, заплати и възнаграждения илиотпуски.

Уебсайтът EURES website на европейския портал за професионална мобилност информира за конкурси за работни места в целия Европейски съюз. Списък с трудовите посредници и портали за работа в Австрия ще намерите на уебсайта на публичните служби за пазара на труда AMS, централната служба за търсещите работа в Австрия (на разположение само на немски).

Език – Изучаване на немски

Многоезичният портал за изучаване на езици sprachportal.integrationsfonds.at предлага редица възможности за изучаване на немски език или усъвършенстване на вече съществуващи познания. Учебните пособия са безплатни. На сайта ще намерите и данните за контакт с всички сертифицирани институти предлагащи курсове по немски език в Австрия и в редица други страни.

Образование и повишаване на квалификацията

Австрия разполага с призната в целия свят система за образование, която се характеризира с тясното сътрудничество между икономика и образование. Освен предлаганото от класическата Austrian educational system, има и редица международни училища с допълнителни езици на преподаване.

Признаване на образование и професионална квалификация

Формалното признаване на придобита в чужбина професионална квалификация или образование, като завършени училища и специалности за следване, могат да подобрят професионалните Ви шансове. На http://www.berufsanerkennung.at/en можете с няколко стъпки да установите кои са съответните места за контакт за признаване на Вашата професионална квалификация/Вашето образование.

ENIC NARIC AUSTRIA официалната служба за консултации и контакт за всички трансгранични въпроси относно признаването в сферата на висшето образование отговаря за международното признаване на завършени академични степени и титли.

Данъци

На физически лица, които са с постоянен адрес или обичайно пребиваване в Австрия, се облагат всички техни чуждестранни приходи с австрийския подоходен данък.

Федералното министерство на финансите дава детайлизирана информация за австрийската данъчна система като цяло и данъчното облагане на наетите работници и служители в частност. За Вас биха могли да са от значение и съществуващите споразумения за избягване на двойното данъчно облагане !

Живеене

Колко скъп е животът в Австрия и как ще намеря жилище? При сравнение в международен аспект Австрия се характеризира с добро съотношение разходи – ползи. Тук ще намерите информация и линкове за всичко около темите търсене на жилище, наеми и собственост и задължения за адресна регистрация.

Контакт с официалните институции в Австрия

oesterreich.gv.at интернет-платформа на австрийски институции, която Ви помага при контакта с институциите в Австрия.

Центровете Expat Center помагат на чуждестранни работници и служители и на членовете на техните семейства в подготвителната фаза и след пристигането в Австрия с първоначална информация, контакти с институциите, както и индивидуални консултации по всички въпроси от темата „Да живееш и да работиш в Австрия”. Често те организират и възможности за свързване в мрежа с международната общност.

Expat Center Vienna

Този център Expat Center служи като първо място, към което да се обърнат международни ключови професионалисти като мениджъри, предприемачи, изследователи, научни работници и дипломати. Експатрирани и членовете на техните семейства получават тук безплатно и на принципа на всичко от едно място „One-Stop-Shop" първоначална информация и индивидуални, съобразени с техните проблеми консултации за всички въпроси от ежедневния живот. Центърът организира работни срещи и събития, които трябва да помогнат при първите стъпки в новия дом. Друг акцент е свързването в мрежа с жителите на Виена и самата общност от експатрирани.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families (Център за придобивки и услуги за експатрирани и техните семейства)

CINT подпомага експатрирани от фирмите-членки на CINT в провинция Щайермарк в различните фази на „пристигането”. Специалисти и ключови професионалисти получават от CINT услуги в сферите на езика, жилищната политика, здравеопазването, образованието, администрацията, свързването в социални мрежи, свободно време и култура.

Welcome2Upper Austria Service Center – служба за провинция Горна Австрия. Дружество за технологии и маркетинг

Центърът за услуги на Welcome2Upper Austria Service Center подпомага международните специалисти и техните семейства в Горна Австрия с индивидуални и съобразени с конкретните им потребности консултации в сферите на разрешителните за пребиваване и работа, училищното дело, уреждане на усядането (купуване на къща, банково дело, езикови познания и др.). Сервизният център организира работни срещи, мероприятия и редовни срещи/събирания на експатрирани и предлага интеркултурни консултации.

Carinthian International Club (CIC)

Международният клуб Carinthian International Club помага на квалифицирани чуждестранни сътрудници и служители в промишлеността и образователните институции с информация, услуги и активна мрежа за всички въпроси около заселването в Кернтен. Услугите включват многоезикови информационни пакети за добре дошли, срещи за свързване с мрежата с възможности за контакт с други имигранти, дейности в свободното време и езиков обмен, т.е. научаване на немски език в обмен с хора, които живеят в съответното място.

listen

Последна актуализация : 09. февруари 2021