Inhalt

австрия - Атрактивна страна за Вашите цели 

Standard Content Module
Австрия е важен икономически център в сърцето на Европа и атрактивна дестинация за фирми и специалисти от цял свят.
listen

Както в сравнение с останалите страни в ЕС, така и в целия свят, Австрия спада към най-богатите и високоразвитиикономики. Повече от 300 международни фирми използват Австрия за седалище на своите основни клонове или за седалище на европейското си производство.

С икономическо благоденствие, добре развита система за здравеопазване, международно призната система за обучение, стабилност и сигурност Австрия предлага на своите жители особено висок жизнен стандарт. Столицата Виена многократно е заемала първи места в класацията за качеството на живот на „Мърсър” като град с най-високо качество на живот в света.

Освен стабилна икономическа среда, Австрия предлага и отлични условия за живот. Благодарение на благоприятното си географското положение предлага приятен умерен климат както и разнообразни предложения засвободното време . Независимо дали се интересувате от изкуство и култура, спорт или кулинария– Австрия е подготвила най-подходящото за всеки.

Като модерна индустриална страна Австрия се характеризира с динамична и силно диференцирана външна търговия. Австрийските фирми са свързани в международни мрежи и със своите продукти и услуги имат успех в целия свят.

Освен това страната е ТОП-локация за новаторски идеи: изключителни постижения в сферата на изследванията и развойната дейност засилват конкурентната способност на австрийската икономика в националната и международна конкуренция.

Австрия предлага не само висок стандарт на живот, но и много интересни възможности за реализация на международно признати таланти. Силен износ, голям брой международни компании и международни организации, над 400 световни пазарни лидери, както и иновативни условия за изследователска дейност предоставят привлекателни професионални перспективи.

Тук можете да научите повече за това, което предлага Австрия и какви начини за имиграция съществуват: