Svenska
Inhalt

Medicinteknik från Österrike efterfrågas I hela världen

Medicinteknik från Österrike omfattar allt från diagnostikutrustning och tandläkarinstrument till planering och hantering av stora sjukhus


© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
listen

Medicinteknik och Life Science utgör två av 2000–talets viktigaste ekonomiska sektorer. Demografiska förändringar, medicinska framsteg och behovet av att snabbt kunna integrera nya innovationer har ökat efterfrågan på moderna lösningar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Särskilt digitaliseringen spelar sedan flera år tillbaka en viktig roll.

De företag som klarar att anpassa sitt sortiment av varor och tjänster under sådana dynamiska förhållanden har stor chans att lyckas på vilken marknad som helst. Österrike har under det senaste decenniet upplevt en stor tillväxt och etablerat sig som ett nav för Life Sciens-industrin och  landets innovativa företag har nytta av både det stora nätverk av utmärkta akademiska institutioner och närvaron av företag som är globala ledare inom sina områden.

Nyligen noterades omsättningen för alla 554 företag som är verksamma inom sektorn till 8,44 miljarder euro. Den medicintekniska industrin har en bred bas i Österrike. Flera multinationella företag har valt att förlägga sina huvudkontor och produktionsanläggningar till Österrike för att på så sätt kunna dra nytta landets geografiska läge i hjärtat av Europa. Det nära samarbetet mellan tillverkare, leverantörer och tjänsteleverantörer utgör ytterligare en framgångsfaktor. Allt från blodsockertester, rullstolar och skiktröntgenmaskiner till injektionssprutor och smart teknik har bidragit till Österrikes goda rykte inom medicinteknik.

Österrike är ett av de länder med högst utgifter  för vård i och omsorg i förhållande till  BNP och landet är känt för att ha ett av världens bästa sjukvårdsystem. 

Så det är inte  så konstigt att efterfrågan på österrikiska medicintjänster ökar världen över, oavsett om det handlar om operationer, rehabilitering, förebyggande åtrgärder eller wellness.

Mer information om de viktigaste företagen samt samarbetsförfrågningar från österrikisa företag i hittar du i  FRESH VIEW.