Inhalt

Salzburg Europe Summit 2021: Europa and Peace - europas Comeback, Salzburg, österrike, 26-28 September 2021 

Efter 18 månader som präglats av pandemin och dess konsekvenser är det angeläget att få Europa på fötter igen. Och det är precis det som Salzburg Europe Summit 2021 kommer att handla om. 

© Institut der Regionen Europas
© Institut der Regionen Europas
listen

 Institute of the Regions of Europe (IRE) har i många år arbetat med att stärka regioner och kommuner runtom i Europa. Toppmötet i Salzburg äger rum för 17 gången i rad och även i år kommer viktiga och angelägna frågor att tas upp på mötet:

  • Befinner sig EU och västra Balkan i en återvändsgränd?
  • Hur har  krisen påverkat demokrati och frihet?
  • Kommer den europeiska ekonomin att återhämta sig?
  • Kan vi sluta ”fred med naturen” med  hjälp av Green Deal?
  • Kommer flykten från landsbygden följas av flykten från staden?
  • Är det möjligt med rörlighet och turism i ett Europa med gränser? 


Representanter från vetenskapsvärlden, näringslivet, politiken och diplomatin kommer i  sex paneldiskussioner diskutera och försöka finna lösningar på ovanstående problemställningarT

Evenemanget uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav.

Konferensspråk är: tyska, engelska, kroatiska, bosniska, serbiska, montenegrinska och ryska.

Ytterligare information om konferensen, inklusive program och formulär för registrering och hotellbokningar, hittar du på  Salzburg Europe Summit 2021