Inhalt

ABC INDIcator, en undersökning bland österrikiska dotterbolag i norden

Varje år genomför ADVANTAGE AUSTRIA en undersökning (“ABC Indicator”) bland österrikiska dotterbolag. I år har vi för första gången fört samman resultaten från Sverige, Danmark, Finland och Norge.

 listen

Här är de viktigaste slutsatserna:

  1.  Majoriteten av företagen har upplevt en märkbar förbättring av ekonomin under de senaste månaderna, något somt kommer att märkas långt in på nästa år. Samtidigt som omsättningen ökar och orderböckerna är fulla, förväntar sig endast en minoritet av företagen en ökning av personal och investeringar.
  2.  Företagens största utmaningar är tillgången på kvalificerad arbetskraft samt kostnaderna för personalen. Samtidigt anses köpkraften, tillgången på kapital och kvaliteten hos lokala leverantörer inte ge någon anledning till oro. Hela 93 % av de tillfrågade är övertygade om att hållbarhet är en viktig eller mycket viktig del av deras verksamhet i regionen.
  3. På frågan vilken som är ADVANTAGE AUSTRIAS viktigaste uppgift  var svaret entydig: att erbjuda olika  plattformar där nya kontakter kan knytas. Detta är naturligtvis något som vi gärna hörsammar och i detta nu planerar vi för den allra första AUSTRIA CONNECT Nordics, en regional sammankomst  för österrikiska företag som är verksamma i regionen. Tanken är att evenemanget ska gå av stapeln under hösten 2022.

 

 

© ADVANTAGE AUSTRIA Stockholm
© ADVANTAGE AUSTRIA Stockholm