Inhalt

Immigration från länder utanför EU 

Standard Content Module

En av Europeiska unionens största bedrifter är den fria rörligheten för arbetskraft. Medborgare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) såväl som schweizare och deras släktingar har rätt att invandra till alla länder inom Europeiska unionen eller i EES-länderna och börja arbeta där. Arbetstagare från dessa länder har därför fri tillgång till arbetsmarknaden i Österrike och behöver inget särskilt tillstånd för att ta anställning här. 

listen

EU- eller EES-medborgare (EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge) liksom schweiziska medborgare drar nytta av principen om etableringsfrihet och fri rörlighet för arbetskraft. Detta ger dem möjlighet att bosätta sig i Österrike och att under en längre tid utan ytterligare tillstånd skapa sig ett liv här. För att kunna dra nytta av denna princip måste ett av följande tre krav var uppfyllt: 

  • Personen är anställd eller egenföretagare i Österrike.
  • Personen kan tillhandahålla bevis på tillräckliga försörjningsmedel och omfattande sjukförsäkring för sig själv och sina familjemedlemmar.
  • Personen utbildar sig i Österrike och kan bevisa att han eller hon har tillräckligt med försörjningsmedel och omfattande sjukförsäkringsskydd för sig själv och sina familjemedlemmar.


Senast efter 3 månader görs en anmälan till den behöriga uppehållsmyndigheten och om ovanstående villkor är uppfylla får personen ett registreringsbevis.

Också för släktingar till EU/EES-medborgare och schweizare gäller enklare invandringsmöjligheter till Österrike.

För medborgare i nyligen anslutna EU-medlemsstater gäller övergångsbestämmelser (se nedan). Eftersom de omfattas av undantag från arbetstagarnas fria rörlighet behöver man fortfarande tillstånd enligt utlänningslagen. De viktigaste kraven för utfärdande av ett anställningstillstånd är:

  • Att man har blivit erbjuden ett jobb
  • Den framtida arbetsgivaren ansöker om ett anställningstillstånd på den lokala  arbetsförmedlingen.
  • I ett arbetsmarknadstest fastställer Arbetsförmedlingen att ingen annan lämplig person är tillgänglig på den österrikiska arbetsmarknaden för den specifika positionen.

En övergångsordning gäller fortfarande för följande EU-länder:

  • Kroatien sedan 1 juli 2013