Inhalt

NIEUWE VIAC-REGELS VOOR ARBITRAGE EN BEMIDDELING SINDS ZOMER 2021

Sinds 1 juli 2021 geldt een nieuwe verordening voor de regels inzake arbitrage en bemiddeling ("Vienna Rules and Vienna Mediation Rules 2021"). Ook een geheel nieuw arbitrage- en bemiddelingsreglement dat specifiek betrekking heeft op investeringsprocedures werd van kracht.

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

Het nieuwe arbitragereglement voor investeringsprocedures van het Vienna International Arbitral Centre (VIAC) omvat een afzonderlijke reeks procedureregels die rekening houden met de specifieke kenmerken van investeringsarbitrage, waaronder betrokkenheid van soevereine partijen, de gevolgen voor kwesties van openbaar belang en de openbare orde. Daarnaast is het een kostenefficiënte oplossing. Een speciaal opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het bureau en het secretariaat van het VIAC, heeft het nieuwe reglement opgesteld. De regels bieden een betaalbaar en toekomstgericht alternatief om investeringsgeschillen op te lossen.

De uitwerking van het nieuwe reglement werd als kans gezien om de bestaande Weense regels voor handelsgeschillen aan te passen aan nieuwe behoeften en ontwikkelingen op de markt. Daarnaast dient het een nieuw werkterrein te creëren, namelijk het beheer van arbitrageprocedures voor geschillen op het gebied van erfrecht met speciale regels volgens de nieuwe bijlage 6.

Het arbitrage- en bemiddelingsreglement van 2021 alsook het nieuwe arbitrage- en bemiddelingsreglement voor investeringsprocedures van VIAC zijn van toepassing op alle procedures die na 30 juni 2021 worden gestart.