Inhalt

Tips en wetenswaardigheden

Standard Content Module
Als u overweegt in Oostenrijk te gaan werken, wordt u geconfronteerd met heel wat vragen die het thema werk ver overstijgen en met wonen, gezondheid, sociale zekerheid en andere aspecten te maken hebben. Op de volgende pagina's vindt u nuttige tips, contacten en links die u zullen helpen antwoorden te vinden op deze belangrijke vragen.
listen

Gezondheid

De medische voorzieningen in Oostenrijk zijn uitstekend. Het Oostenrijkse gezondheidssysteem is een van de beste ter wereld.

Hier krijgt u een overzicht van de Oostenrijkse ziekteverzekering, met ook informatie over verplichte verzekering, medeverzekering van gezinsleden en medische prestaties in Oostenrijk.De Oostenrijkse sociale verzekering biedt u gedetailleerde informatie over de gezondheidszorg, de prestaties en de dienstverlening van de ziekenfondsen.

Arbeidsmarkt

Hoe is de situatie van de arbeidsmarkt in Oostenrijk, en hoe hoog zijn de lonen en salarissen? Wat zijn de meest gangbare arbeidsvormen, welke rechten en plichten heeft de werknemer en wat verstaat men onder sociaal partnerschap?

Hier vindt u informatie over arbeidsmarkt, arbeidsrecht, vormen van werkgelegenheid, lonen en salarissen en vakantie.

EURES, het Europese portaal voor beroepsmobiliteit, geeft informatie over vacatures in de hele Europese Unie. Een lijst met arbeidsbemiddelaars en jobportalen in Oostenrijk vindt u op de website van de arbeidsmarktservice AMS, het centrale aanspreekpunt voor werkzoekenden in Oostenrijk (uitsluitend in het Duits).

Taal – Duits leren

De meertalige servicewebsite sprachportal.integrationsfonds.at biedt talrijke mogelijkheden om online Duits te leren of al bestaande kennis van het Duits te verbeteren. Leer- en oefenmateriaal staan kosteloos ter beschikking. Op de website vindt u ook de contactgegevens van alle gecertificeerde instituten die cursussen Duits organiseren in Oostenrijk en in veel andere landen wereldwijd.

Opleiding en bijscholing

Oostenrijk beschikt over een wereldwijd erkend onderwijssysteem dat gekenmerkt is door een nauwe samenwerking tussen industrie en opleiding. Naast het klassieke Oostenrijkse onderwijsaanbod zijn er ook een hele reeks internationale scholen die onderwijs verstrekken in andere talen.

Erkenning van opleidingen en beroepskwalificaties

De officiële erkenning van beroepskwalificaties en diploma's die in het buitenland verworven zijn, kan uw professionele mogelijkheden vergroten. Op http://www.berufsanerkennung.at/en vindt u in enkele klikken de instantie die bevoegd is voor de erkenning van uw beroep of opleiding.

ENIC NARIC AUSTRIA is het officiële aanspreekpunt voor alle grensoverschrijdende vragen over erkenningen op hogeschoolniveau en is bevoegd voor de internationale erkenning van academische diploma's en titels.

Belastingen

Natuurlijke personen met woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk zijn met al hun buitenlandse inkomsten onderworpen aan de Oostenrijkse inkomstenbelasting.

Het ministerie van Financiën geeft gedetailleerde informatie over het Oostenrijkse belastingstelsel in het algemeen en de belasting van werknemers in het bijzonder. Ook de bestaande dubbelbelastingverdragen kunnen voor u van belang zijn!

Wonen

Hoe duur is wonen in Oostenrijk en hoe vind ik een woning? Internationaal gezien biedt Oostenrijk op het vlak van wonen een goede kosten-batenverhouding. Hier vindt u informatie en bijkomende links in verband met het zoeken naar een woning, huur en eigendom en meldingsplichten.

Overheidsadministratie in Oostenrijk

oesterreich.gv.at, een internetplatform van de Oostenrijkse overheid, helpt u bij administratieve procedures in Oostenrijk.

Expat Centers helpen buitenlandse werknemers en hun gezin bij de voorbereiding en na hun aankomst in Oostenrijk met basisinformatie, contacten met de overheid en individueel advies met betrekking tot leven en werken in Oostenrijk. Vaak organiseren zij ook gelegenheden om te netwerken met de internationale gemeenschap.

Expat Center Vienna

Het Expat Center Wenen is het eerste aanspreekpunt voor internationale sleutelfiguren zoals managers, ondernemers, onderzoekers, wetenschappers en diplomaten. Expatriates en hun gezin krijgen hier gratis en volgens het one-stop-shop-principe basisinformatie en individueel advies op maat over alles wat belangrijk is in het dagelijkse leven. Het centrum organiseert workshops en events om de eerste stappen in hun nieuwe "thuis" te vergemakkelijken. Een ander speerpunt is netwerking tussen de Weense bevolking en de expatgemeenschap.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families

CINT ondersteunt expats van bedrijven die lid zijn van CINT in Stiermarken in de verschillende fasen van hun „aankomst". CINT biedt professionele krachten en kaderleden van aangesloten firma's dienstverlening aan op het gebied van taal, wonen, gezondheid, onderwijs, administratie, sociale netwerken, vrije tijd en cultuur.

Welcome2Upper Austria Service Center - organisatie van de Opper-Oostenrijkse technologie- en marketingmaatschappij

Het Welcome2Upper Austria Service Center ondersteunt internationale professionele krachten en hun gezin in Opper-Oostenrijk met individueel advies op maat op het vlak van verblijfs- en werkvergunningen, onderwijs, vestiging (aankoop van een huis, bankwezen, talenkennis enz.). Het Service Center organiseert workshops, events en regelmatige expatontmoetingen en biedt intercultureel advies aan.

Carinthian International Club (CIC)

De Carinthian International Club helpt gekwalificeerde buitenlandse medewerkers in industrie en onderwijsinstellingen met informatie, dienstverlening en een actief netwerk rond immigratie in Karinthië. De dienstverlening omvat meertalige informatiewelkomstpakketten, netwerkontmoetingen met mogelijkheid tot contact met andere expats, vrijetijdsactiviteiten en "language swaps" (praatgroepen met lokale bewoners om de Duitse taal te leren.)

listen

Meest recente update : 09 februari 2021