Inhalt

Immigratie uit niet-EU-landen

Standard Content Module
Sinds 1 juli 2011 wordt de immigratie van geschoolde arbeidskrachten uit de hele wereld naar Oostenrijk geregeld door de Rood-Wit-Rood-kaart. Dit immigratiemodel werkt met criteria (puntensysteem) en maakt het geschoolde arbeidskrachten uit derde landen en hun gezinnen (voor personen uit EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland is een ander systeem van kracht) mogelijk zich voor langere tijd in Oostenrijk te vestigen. De Rood-Wit-Rood–kaart richt zich tot volgende groepen:
listen

Met het systeem van de Rood-Wit-Rood–kaart kunnen geïnteresseerden uit niet-EU-landen aan de hand van objectieve criteria onmiddellijk vaststellen of en onder welke voorwaarden ze kunnen immigreren naar Oostenrijk. Het puntensysteem is gebaseerd op de volgende criteria:

 • kwalificatie
 • beroepservaring
 • talenkennis
 • leeftijd
 • studie in Oostenrijk (voor bijzonder hoogopgeleiden)

De Rood-Wit-Rood–kaart is geldig voor 24 maanden en maakt het mogelijk bij een werkgever de baan aan te nemen waarvoor ze werd aangevraagd. Daarna kan de "Rood-Wit-Rood–kaart plus" worden aangevraagd die de houder vrije toegang geeft tot de arbeidsmarkt.

Personen die via de Rood-Wit-Rood–kaart naar Oostenrijk immigreren, moeten voor hun aankomst hun kennis van het Duits niet aantonen (zij vallen niet onder de verplichting „Deutsch vor Zuzug" - Duits voor vestiging). Met kennis van Duits of Engels kunnen echter punten verzameld worden.

Gezinsleden van arbeidskrachten die via de Rood-Wit-Rood–kaart immigreren zijn niet onderworpen aan het puntensysteem en krijgen een Rood-Wit-Rood–kaart plus met onmiddellijke vrije toegang tot de arbeidsmarkt. De gezinsleden moeten wel voldoen aan de verplichting "Deutsch vor Zuzug" (Duits voor vestiging).

Ook op het niveau van de Europese Unie werden immigratieregelingen voor gekwalificeerde arbeidskrachten opgesteld die in elke EU-land werden omgezet. In Oostenrijk gebeurde dit met de„Blauwe EU-kaart" .

Voor bijzonder hoogopgeleide immigranten gelden de volgende aantrekkelijke voorwaarden:

 • Zij moeten niet vooraf een werkaanbieding voorleggen.
 • Als ze het minimumaantal punten halen (minstens 70 op 100 punten) krijgen zij een visum voor 6 maanden om ter plekke in Oostenrijk een job te zoeken ("job-seeker-visum").
 • Vinden ze binnen deze 6 maanden een job die overeenkomt met hun kwalificaties, dan ontvangen ze zonder verder arbeidsmarktonderzoek de Rood-Wit-Rood–kaart.

Behalve met de algemene criteria beroepservaring, talenkennis en leeftijd houdt het puntensysteem voor bijzondere hoogopgeleiden (PDF, 0.1MB) ook rekening met speciale kwalificaties en vaardigheden waar veel vraag naar is op de Oostenrijkse arbeidsmarkt.

Vanaf 2019 kan bij decreet voor bepaalde beroepen, waarbij een tekort aan arbeidskrachten bestaat, het minimale aantal punten naar 65 worden verlaagd.

Voor het jaar 2019 zijn dit de volgende beroepen:

 • Gediplomeerde ingenieurs op het gebied van sterkstroomtechnie
 • Gediplomeerde ingenieurs op het gebied van machinebouw
 • Gediplomeerde ingenieurs op het gebied van dataverwerkin
 • Gediplomeerde ingenieurs op het gebied van zwakstroomtechniek en telecommunicatietechnie
 • Gediplomeerde ingenieurs (bijzondere specialismen)
 • Gediplomeerde ingenieurs in de sector bedrijfseconomie
 • Accountants
 • Artsen

Het „job-seeker-visum" kan worden aangevraagd bij de bevoegde Oostenrijkse ambassade of bij het bevoegde Oostenrijkse consulaat.

Indien het binnenkomen in Oostenrijk zonder visum mogelijk is, dan kan de aanvraag voor de Rood-Wit-Rood–kaart tijdens het visumvrije verblijf ook onmiddellijk in Oostenrijk ingediend worden.

Lees meer over de aanvraagprocedure en doe aan de hand van de onlinepuntenrekenmachine een eerste check om na te gaan of u aan de criteria voldoet.

Naar bepaalde beroepen is in Oostenrijk veel vraag en in die sectoren bestaat vaak een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Gekwalificeerde arbeidskrachten uit de hele wereld hebben er dan ook goede kansen op een baan. Met de Rood-Wit-Rood–kaart wordt het eenvoudiger om naar Oostenrijk te immigreren en er een beroep uit te oefenen dat met hun kwalificaties overeenkomt.

Elk jaar wordt op basis van de noden op de arbeidsmarkt een lijst met knelpuntberoepen opgemaakt en gepubliceerd. Vanaf 2019 kunnen beroepen, waarbij een tekort aan arbeidskrachten bestaat, per deelstaat worden vastgelegd in de personeelsverordening (Fachkräfteverordnung). 

Geschoolde arbeidskrachten uit niet-EUlanden kunnen de Rood-Wit-Rood–kaart onder de volgende voorwaarden aanvragen:

De Rood-Wit-Rood–kaart kan bij de bevoegde Oostenrijkse ambassade of het bevoegde Oostenrijkse consulaat in het buitenland of - indien het binnenkomen in Oostenrijk zonder visum mogelijk is - in Oostenrijk zelf worden aangevraagd.

Lees meer over de aanvraagprocedure en doe aan de hand van de onlinepuntenrekenmachine een eerste check om na te gaan of u aan de criteria voldoet.

Personen uit niet EU-landen kunnen ook in het kader van het programma "Andere sleutelposities" vaste voet krijgen op de veelzijdige Oostenrijkse arbeidsmarkt. Immigratie met de Rood-Wit-Rood–kaart is voor internationale sleutelkrachten mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Ze beschikken over een jobaanbieding met het wettelijke minimumloon. Regelmatige toeslagen, vaste vergoedingen (bv. vaste overwerkvergoedingen) en voordelen in natura kunnen in het brutoloon meegerekend worden.  Minimumloon 2019:
  • voor personen onder de 30: EUR 2.610 bruto per maand
  • voor personen boven de 30: EUR 3.132 bruto per maand
 • Ze behalen het vereiste minimumaantal punten (minstens 55 op 90 punten) volgens het puntensysteem voor andere sleutelkrachten (PDF, 0.1MB) .
 • De arbeidsmarktservice stelt op basis van een arbeidsmarktonderzoek (procedure vervangende arbeidskrachten) vast dat er geen geschikte arbeidskrachten voor de geambieerde job beschikbaar zijn op de Oostenrijkse arbeidsmarkt.

De Rood-Wit-Rood–kaart kan bij de bevoegde Oostenrijkse ambassade of het bevoegde consulaat in het buitenland of - indien het binnenkomen in Oostenrijk zonder visum mogelijk is - in Oostenrijk zelf worden aangevraagd.

Lees meer over de aanvraagprocedure en doe aan de hand van de onlinepuntenrekenmachine een eerste check om na te gaan of u aan de criteria voldoet.

Zelfstandige sleutelkrachten

De Oostenrijkse economie wordt gekenmerkt door een sterk ondernemerschap met een hoog exportcijfer en een grote innovatiekracht. De ligging in het hart van Europa maakt Oostenrijk tot draaischijf tussen de industrielanden van West-Europa en de groeimarkten in Midden- en Oost-Europa. Startende ondernemers uit de hele wereld kunnen voordeel halen uit deze goede concurrentievoorwaarden en uit het internationale karakter van Oostenrijk als investeringsplaats.

Dankzij de Rood-Wit-Rood–kaart voor zelfstandige sleutelkrachten uit niet-EU-landen is immigratie naar Oostenrijk en de oprichting van een bedrijf daar mogelijk.

Het beoogde dienstverband van zelfstandige sleutelwerkers moet in het bijzonder met betrekking tot

 • de met deze activiteit verbonden overdracht van investeringskapitaal van minstens 100.000 euro - of
 • het creëren van nieuwe of het verzekeren van bestaande arbeidsplaatsen

van algemeen economische waarde zijn of - alternatief – ten minste een betekenis voor een regio hebben. De voorwaarden moeten in een businessplan sluitend beschreven worden en positief beoordeeld worden door een schriftelijk advies van de Oostenrijkse Dienst voor Arbeid (AMS).

De Rood-Wit-Rood–kaart kan bij de bevoegde Oostenrijkse ambassade of het bevoegde consulaat in het buitenland of - indien het binnenkomen in Oostenrijk zonder visum mogelijk is - in Oostenrijk zelf worden aangevraagd.

Hier vindt u meer informatie over de Rood-Wit-Rood–kaart voor zelfstandige sleutelkrachten.

Oprichters van start-ups

Met ingang van 1 oktober 2017 worden oprichters van start-ups als gekwalificeerde immigranten in het Rood-Wit-Rood-kaartensysteem opgenomen en wordt er een eigen puntensysteem (PDF, 0.1MB) voor hen opgezet.

Jonge ondernemers die een bedrijf willen oprichten, kunnen in aanmerking komen voor een Rood-Wit-Rood-kaart, indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze behalen het vereiste minimum aantal punten (50 van de 85 punten).
 • Ze ontwikkelen innovatieve producten, diensten, methodes of technologieën en introduceren ze op de markt.
 • Ze leggen een sluitend businessplan voor de oprichting en het bestuur voor.
 • Ze bekleden als aanvrager ook een actieve rol in het bestuur.
 • Ze beschikken aantoonbaar over 50.000 euro kapitaal (waarvan minstens de helft uit eigen vermogen bestaat).

Na twee jaar hebben oprichters van start-ups de mogelijkheid om over te stappen op een Rood-Wit-Rood-kaart plus ,indien ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze stellen ten minste twee fulltime-medewerkers te werk.
 • Ze oefenen daadwerkelijk persoonlijke een belangrijke invloed uit op de het bestuur van het bedrijf.
 • Ze behalen een jaaromzet van ten minste 200.000 euro of verzekeren ten minste 100.000 euro aan financiering.
 • Ze ontwikkelen of bieden daadwerkelijk een innovatief product of een innovatieve dienst aan.

Dat aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet blijken uit een schriftelijk advies van de Oostenrijkse dienst voor de arbeidsmarkt (AMS). Een oprichter van een start-up heeft na ontvangst van een Rood-Wit-Rood-kaart plus onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Oprichters van start-ups die nog niet aan de voorwaarden voor een Rood-Wit-Rood-kaart plus voldoen, kunnen na twee jaar een vestigingsvergunning aanvragen.

U kunt de Rood-Wit-Rood-kaart aanvragen bij de bevoegde Oostenrijkse ambassade of het bevoegde consulaat in het buitenland, of direct in Oostenrijk indien u over een visumvrije toegang beschikt.

Jonge mensen uit de hele wereld komen naar Oostenrijk om er gebruik te maken van het studieaanbod van de universiteiten en hogescholen. Tijdens hun studie verwerven ze de gespecialiseerde kennis van hun studierichting en maken ze zich vertrouwd met de taal, de cultuur en het beroepsleven. Met de verworven vaardigheden en kennis vormen ze een enorm potentieel voor de Oostenrijkse economie.

Voor studenten uit niet-EU-landen die in Oostenrijk afstuderen gelden minder strenge voorwaarden om een Rood-Wit-Rood–kaart te verkrijgen en in Oostenrijk te werken.

 • Ze kunnen na het afronden van hun studie nog 12 maanden in Oostenrijk blijven om een job te zoeken, als ze ten minste de 2de studiecyclus van een diplomastudie of een volledige bacheloropleiding, masteropleiding of doctoraatsopleiding aan een Oostenrijkse universiteit, hogeschool of geaccrediteerde privé-universiteit voltooid hebben.
 • Ze kunnen de Rood-Wit-Rood–kaart aanvragen als ze een jobaanbieding hebben die overeenkomt met hun opleidingsniveau en waarbij ze het wettelijke minimumloon verdienen.
  Minimumloon 2019: EUR 2.349 bruto per maand
 • Ze zijn niet onderworpen aan het puntensysteem, ook de procedure vervangende arbeidskrachten door de arbeidsmarktservice valt weg.

De Rood-Wit-Rood–kaart kan direct in Oostenrijk worden aangevraagd tijdens het verblijf van 12 maanden. Meer informatie is te vinden op het migratieportaal.

Mogelijkheden op een betrekking tijdens de studie:

Studenten uit niet-EU-landen kunnen al tijdens hun studie praktische ervaring opdoen en tot 20 uur per week werken.

In het kader van de toekenning van een werkvergunning (aanvraag gebeurt door de werkgever) is de procedure vervangende arbeidskrachten niet van toepassing. Daardoor valt de belangrijkste hindernis bij de toekenning van een werkvergunning weg.

Dankzij de Rood-Wit-Rood–kaart kunnen internationale geschoolde arbeidskrachten en hun gezin in Oostenrijk samen een leven opbouwen.

Gezinsleden van houders van een Rood-Wit-Rood–kaart of van een „Blauwe EU-kaart" kunnen een zogenaamde Rood-Wit-Rood–kaart plus aanvragen. Die maakt het voor hen mogelijk om ook naar Oostenrijk te immigreren:

 • De immigratie van gezinsleden is niet beperkt (geen quota).
 • Ze hebben onmiddellijk vrije toegang tot de arbeidsmarkt.
 • Voor ze het land binnenkomen moeten ze evenwel hun kennis van het Duits op A1-niveau volgens het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen aantonen („Deutsch vor Zuzug" - Duits voor vestiging).
 • Voor gezinsleden van bijzonder hoopopgeleiden en van houders van een Blauwe EU-kaart geldt "Deutsch vor Zuzug" niet. Ze moeten vooraf hun kennis van het Duits niet aantonen.

De Rood-Wit-Rood–kaart kan bij de bevoegde Oostenrijkse ambassade of het bevoegde consulaat in het buitenland of - indien het binnenkomen in Oostenrijk zonder visum mogelijk is - in Oostenrijk zelf worden aangevraagd.

Hier vindt u meer informatie over de concrete stappen voor een aanvraag.