Inhalt

Immigratie uit EU-landen

Standard Content Module
Een belangrijke verwezenlijking van de Europese Unie is het vrije verkeer van werknemers. Burgers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitsers en hun gezin kunnen zich vrij in elk land van de Europese Unie of van de EER vestigen en er werken. Arbeidskrachten uit deze landen hebben daarom vrij toegang tot de arbeidsmarkt in Oostenrijk en hebben geen extra vergunning nodig om er een job uit te oefenen.
listen

Burgers uit de EU en de EER (de landen van de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en Zwitsers genieten vrijheid van vestiging en vrij verkeer van werknemers. Zij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich langdurig zonder extra vergunning in Oostenrijk te vestigen en hier een leven op te bouwen. Om van deze faciliteit gebruik te maken, moeten ze voldoen aan een van de volgende drie voorwaarden:

  • Ze zijn in Oostenrijk tewerkgesteld als loontrekkende of als zelfstandige.
  • Ze kunnen bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken en dat zij en de leden van hun gezin gedekt zijn door een uitgebreide ziekteverzekering. 
  • Ze volgen een opleiding in Oostenrijk en kunnen bewijzen dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikken en dat zij en de leden van gezin gedekt zijn door een uitgebreide ziekteverzekering.

Na ten laatste 3 maanden moeten ze zich alleen melden bij de bevoegde migratiedienst. Ze krijgen er dan onder de bovenvermelde voorwaarden een bewijs van inschrijving .

Ook voor gezinsleden van EU-/EER-burgers en Zwitsers is de procedure om naar Oostenrijk te immigreren vrij eenvoudig.

Voor burgers van onlangs toegetreden EU-lidstaten zijn overgangsregelingen van kracht (zie hieronder). Voor hen gelden afwijkende regelingen betreffende het vrije verkeer van werknemers. ZIj hebben volgens de Wet arbeid vreemdelingen wel nog een vergunning nodig. De belangrijkste voorwaarden voor de toekenning van een werkvergunning zijn:

  • De toekomstige werknemer kan een werkaanbieding voorleggen.
  • De toekomstige werknemer vraagt een werkvergunning aan bij het lokale bevoegde kantoor van de arbeidsmarktservice.
  • De arbeidsmarktservice stelt na onderzoek vast dat er voor de desbetreffende vacature geen andere geschikte personen beschikbaar zijn op de Oostenrijkse arbeidsmarkt.

Voor de volgende EU-lidstaten is er nog een overgangsregeling van kracht:

  • Kroatië vanaf 1.7.2013