Inhalt

Sudsidies voor onderzoek & ontwikkeling

Standard Content Module
Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling komen volgens de EU-wetgeving over het algemeen in aanmerking voor subsidie - ongeacht de investeringslocatie en de grootte van het bedrijf.
listen

Onderzoek wordt direct ondersteund door subsidies, leningen en garanties en indirect door de onderzoekspremie, met name het fiscale gunstregime voor O&O-uitgaven. De financieringsvoorwaarden zijn afhankelijk van het soort onderzoeksproject en van de grootte van het bedrijf.

Fiscale steunmaatregelen voor onderzoek: de onderzoekspremie

Voor de uitgaven voor onderzoek of experimentele ontwikkeling kunnen ondernemingen naderhand in aanmerking komen voor een onderzoekspremie ter waarde van 12% van de uitgaven. Voor contractonderzoek bedraagt de premie voor onderzoeksuitgaven hoogstens 1 miljoen euro per boekjaar.

Om in aanmerking te komen voor de onderzoekspremie in het geval van bedrijfsintern onderzoek is een advies van het Oostenrijkse agentschap voor de bevordering van onderzoek (FFG) vereist. De premie wordt als creditnota geboekt op de fiscale rekening van de belastingplichtige onderneming.

Onderstaande financieringsinstanties ondersteunen onderzoeksgerichte ondernemingen met een uitgebreid aanbod van steunmaatregelen en diensten:

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (Oostenrijks agentschap voor de bevordering van onderzoek, FFG)

 FFG is de centrale instelling voor de bevordering en financiering van toepassingsgericht onderzoek, technologie en innovatie.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Als financierings- en promotiebank van de Republiek Oostenrijk steunt aws de oprichting van onderzoeks- en technologiegerichte ondernemingen, onder andere met ERP-kredieten met een lage rentevoet, subsidies en garanties.

Bron: ABA - Invest in Austria

Meest recente update : 12 september 2020