Inhalt

O&O-landschap

Standard Content Module
Onderzoekslocatie Oostenrijk maakt een inhaalbeweging. Met een onderzoeksquotum van 3,19% van het BBP ligt het land ver boven het EU-gemiddelde. Meer dan 60 industrieclusters en op maat gesneden innovatieprogramma’s staan borg voor een optimale interactie tussen economie en wetenschap.
listen

ONDERZOEK IS TRADITIE IN OOSTENRIJK

In zijn geheel kan Oostenrijk terugblikken op een lange geschiedenis met wereldberoemde uitvindingen. Wist u dat de Oostenrijker Josef Madersperger de uitvinder is van de naaimachine? Of kent u de scheepsschroef van Josef Ressl? En niet te vergeten de ontwikkeling van Porsche door Ferdinand Porsche of de ontdekking van de zuurstabiele penicilline door de firma Biochemie Kundl uit Tirol. Maar ook vandaag levert onderzoek uit Oostenrijk nog opmerkelijke resultaten.

Meer kansen door onderzoek

Nationale en provinciale overheden zullen in 2019 in totaal EUR 4,3 miljard investeren in onderzoek en ontwikkeling. Tevens komt er bijna EUR 6,3 miljard aan investeringen vanuit bedrijven.

Het succesmodel Oostenrijk schept optimale voorwaarden voor internationale ondernemingen zoals BMW, Bosch, Infineon en Novartis die hun O&O-activiteiten en competentiecentra in Oostenrijk bundelen. Onderzoek op topniveau, innovatieve spin-offs, clusters en internationale grote spelers zorgen ervoor dat inspirerende ideeën uitgroeien tot marktrijpe producten en diensten.

Zo zijn praktische apps en intelligente gegevensbeveiligingssystemen vaak gebaseerd op hightechtechnologieën "Made in Austria". Kankeronderzoek, slimme netwerken (smart grids) en intelligente elektriciteitsnetten van de toekomst vullen traditioneel sterke sectoren en exportgerichte technologieleveranciers zoals machine- en voertuigbouw, milieutechnologieën, innovatieve materialen en de metaalindustrie aan.

De 47 competentiecentra van het Oostenrijkse steunprogramma COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) stimuleren doelgerichte samenwerking tussen industrie en wetenschap op het gebied van geavanceerde technologieën.

Zo doen grote internationale farmaceutische bedrijven voor proces- en productontwikkeling een beroep op de knowhow van het Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) in Graz.

In het gerenommeerde competentiecentrum voor kankertherapie Oncotyrol in Innsbruck worden nieuwe onderzoeksresultaten uit de genomica, proteomica en metabolomics toegepast voor de ontwikkeling van klinische kankermedicatie.

Het Austrian Center for Medical Innovation and Technology (Acmit), een competentiecentrum in Wiener Neustadt dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van medische robotica, opent nieuwe perspectieven voor de 'knoopsgatchirurgie' (laparoscopie, minimaal-invasieve chirurgie).

Bioenergy 2020+ is met zijn verschillende onderzoekslocaties in Oostenrijk goed voor succesvolle innovaties op het gebied van de milieuvriendelijke energieproductie uit biomassa.

Op de website van ABA vindt u interessante cijfers en informatie over onderzoek en ontwikkeling in Oostenrijk.

listen

Bron: ABA - Invest in Austria

Meest recente update : 12 september 2020