Inhalt

EU-BLÅKORT

Standard Content Module
listen

Personer från länder utanför EU kan immigrera till Österrike med "EU Blue Card" under följande villkor:

  • En slutförd utbildning på minst 3 år.
  • Ett jobberbjudande som gäller i minst ett år och som motsvarar personens kvalifikationer och utbildning.
  • Personen kan bevisa att han eller hon kommer att tjäna den lagstadgade minimilönen:
    Lägsta lön 2017: 59 718 euro brutto per år
  • Arbetsförmedlingen  fastställer under en arbetsmarknadsprövning att det inte finns någon lämplig arbetstagare för det aktuella jobbet på den österrikiska arbetsmarknaden.

Ett "EU- blåkort" kan utfärdas för 24 månader. Därefter är det möjligt att ansöka om ett röd-vitt-rött kort plus.

Här kan du hitta mer information om krav och ansökningsförfarandet för EU-blåkort.

Senast uppdaterad: : 20. September 2021