Inhalt

Invoerbepalingen

Standard Content Module
In Oostenrijk gelden regels voor verpakkingen, er zijn invoerbepalingen en men werkt met het douanesysteem van de Europese Unie. Deze bepalingen van de EU zijn in principe liberaal. Wij zetten de feiten voor u op een rijtje en laten zien waar u op moet letten.  
listen

Verpakkingen van levensmiddelen, wijn, textiel en chemische stoffen, maar ook andere producten, moeten voldoen aan de regels die gesteld zijn voor opschriften en verpakkingen.

Het CE-kenmerk

Het CE-kenmerk bevestigt de overeenkomst met fundamentele, door de EU vastgestelde veiligheidsnormen voor onderstaande goederen:

 • Machines
 • Bouwmaterialen
 • Installaties voor telecommunicatie
 • Medische apparatuur
 • Sportartikelen
 • Speelgoed
 • Ontvlambare stoffen

Het CE-kenmerk kan door de producent of zijn EU-importeur worden verkregen. Producten met het CE-kenmerk kunnen naar alle landen van de EG worden geëxporteerd en verkocht, zonder dat er in het land van bestemming verdere controle van het product nodig is.

Oostenrijkse douanevoorschriften

Oostenrijk heeft bij het toetreden tot de EU de invoerbepalingen en het douanesysteem van de Europese Gemeenschap overgenomen. BInnen de Europese binnenmarkt zijn er geen invoerrechten. Als douane-unie heeft de EU een gemeenschappelijk buitentarief.

Douanetarieven

Het gemiddelde importtarief van de EU bedraagt ca. 4%. Ca. 60% van alle goederen kunnen echter zonder invoerrechten naar de EU worden geïmporteerd. Het Oostenrijkse douanetarief is gebaseerd op de TARIC, het geïntegreerde tarief van de EU. Er kan door de EU ook een tariefschorsing worden doorgevoerd, wanneer de te importeren goederen niet in de EU worden geproduceerd.

Preferentiële rechten

Het Generalized System of Preferences (GSP) legt de voorwaarden voor preferentiële rechten voor de import uit ontwikkelingslanden vast. Als aanvulling bestaat er nog een reeks van speciale akkoorden tussen de lidstaten van de EU en ontwikkelingslanden. Om aanspraak te kunnen maken op deze preferentiële rechten, moet een certificaat van oorsprong worden overhandigd.

Informatie

Algemene informatie over douanevoorschriften kunt u via onderstaande adressen krijgen:

Bundesministerium für FinanzenJohannesgasse 5
1010 Vienna
Austria

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at/en/

Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung


Zollamt Klagenfurt Villach

Ackerweg 19
9500 Villach
Austria

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/en/topics/customs.html

Informatie over douane: Competence Center Zoll 

Informatie en invoerbepalingen van de EU:

Stalen en monsters

Stalen en monsters zonder commerciële waarde kunnen worden geïmporteerd zonder dat daar invoerrechten voor moeten worden betaald. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om duidelijk aan te geven dat het hierbij om een monster gaat of het monster ongeldig te maken. Voor een tijdelijke invoer naar Oostenrijk kan een Carnet ATA worden gebruikt.

De bepalingen van de EU voor het importeren van goederen zijn in principe liberaal. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen en beperkende maatregelen:

 • Importquota
 • Antidumping-invoer
 • UN-Embargos

Uitzonderingen op de regels bestaan voor bepaalde producten zoals bijvoorbeeld:

 • Textiel
 • Ijzer en staal 
 • Agrarische producten
 • Oorlogsmateriaal
 • Zgn. dual-use-goederen

en de handel met China.

Informatie over importquota en importvergunningen kunt u via onderstaande adressen krijgen:

Bondsministerie van Digitalisering en Economische ZakenStubenring 1
1011 Vienna
Austria

+43 1 71100-0
+43 1 71100 8386
service@bmdw.gv.at
https://www.bmdw.gv.at/en.html

Importvergunningen voor agrarische producten

Voor sommige agrarische producten zijn importlicenties nodig. Deze goederen zijn in een warencatalogus vastgelegd. Bovendien moet worden gelet op bijzondere verordeningen voor wat betreft de verpakking en het etiketteren.

De licenties worden afgeven door:

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at/

Douaneverklaring

Om goederen, die uit landen van buiten de EU komen, vrij in Oostenrijk en daarmee binnen de markt van de EU te laten circuleren, moet een douaneverklaring worden afgegeven. De declarant moet binnen de Europese Gemeenschap woonachtig zijn. De douaneverklaring moet worden afgegeven bij het douanekantoor, waar de goederen binnenkort zullen worden getoond of werden getoond.

Uitzonderingen:

 • Doorvoergoederen of goederen die tijdelijk worden ingevoerd
 • Leveringen waarvan de totale waarde niet hoger is dan de statistische drempel van EURO 1.000,--

Andere documenten

Voor goederen die van buiten de EU naar Oostenrijk worden gebracht moeten nog andere documenten worden getoond.

Handelsfactuur

De handelsfactuur bestaat in de regel uit een volledige beschrijving van de geïmporteerde goederen:

 • Gewicht
 • Afmetingen
 • Hoeveelheid

en uit verklaringen:

 • m.b.t. het land van oorsprong
 • m.b.t. de expediteur
 • m.b.t. de ontvanger en
 • het exportland.

Twee kopieën van de handelsfactuur moet samen met de luchtvrachtbrief of de vrachtbrief aan de douaneautoriteit worden getoond.

Certificaat van oorsprong

Voor goederen, waarvoor preferentiële rechten worden verleend, is een certificaat van oorsprong nodig. Voor textiel zijn er aanvullende informatieverordeningen. Voor sommige goederen kan een niet-preferentie-verklaring nodig zijn.

Bijzondere voorschriften

Licenties en verschillende verklaringen zoals gezondheidsverklaringen voor planten en veterinäre verklaringen moeten bij het invoeren van sommige producten worden getoond. Bedreigde diersoorten mogen niet worden geïmporteerd. Het transport van levende dieren is onderhevig aan speciale bepalingen.

listen
Content Navigation

Meest recente update : 12 februari 2021