Inhalt

Verkoop en transport

Standard Content Module
Voor uw afzet naar Oostenrijk kunt u kiezen uit vele manieren van distributie; van de traditionele importhandel tot de importerende industrie. Voor het transport heeft u de beschikking over een uitstekende infrastructuur.
listen

Voor het invoeren van goederen naar Oostenrijk kunt u kiezen uit:

 • traditionele importhandel
 • groothandel
 • detailhandel die direkt importeert
 • coöperaties die aankopen voor vakbonden
 • industrie die direkt importeert
 • eigen filialen
 • distributie via een vertegenwoordiger

Verkoop via groothandelsimporteurs

De meest gangbare manier voor het invoeren van goederen naar Oostenrijk is via een groothandelsimporteur. Veel van deze handelaren zijn ook binnen de export actief. Sommigen importeren goederen uit de hele wereld. Anderen specialiseren zich op bepaalde regio's of landen.

Invoeren van goederen door detailhandel, industrie en producent

Ook de detailhandel mag volgens de Oostenrijkse bedrijfscodex goederen importeren. Grote ketens van postorderbedrijven en warenhuizen zijn tegelijkertijd importeur, in het bijzonder uit landen van overzee. Ook sommige industrieën en kleinere producenten zijn zowel handelaar als importeur.

Invoeren van overzee

Vanwege de relatief kleine markt en de betrekkelijk kleine benodigde hoeveelheden, gebeurt invoeren van overzee vaak niet direkt, maar via een importeur uit een ander Europees land, veelal Duitsland.

Het zoeken naar een vertegenwoordiger

Zoekt u een handelsvertegenwoordiger in Oostenrijk? Op de website van Bundesgremiums für Handelsagentenheeft u een online-database ter beschikking. U kunt daarin naar branches zoeken of een online-advertentie zetten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tegen betaling een advertentie te plaatsen in het driemaandelijkse magazine “CONTACT” dat naar alle handelsagenten in Oostenrijk gestuurd wordt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Bundesgremium der HandelsagentenWiedner Hauptstraße 63
1045 Vienna
Austria

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.commercial-agent.at/

Rechten van de vertegenwoordiger

U wilt gaan samenwerken met een zelfstandige vertegenwoordiger? Daarvoor zijn de voorwaarden goed, omdat de samenwerking met handelsvertegenwoordigers in Oostenrijk al veel wordt gedaan. Het Oostenrijkse "Handelsvertretersgesetz" (wet voor handelsvertegenwoordigers uit) heeft op dit gebied de regels van de EU overgenomen.

Juridische basis- overeenkomst met de vertegenwoordiger

De samenwerking met een vertegenwoordiger moet u in een overeenkomst vastleggen. Daarin moeten de rechten en plichten van de firma en de vertegenwoordiger precies worden aangegeven. In het Oostenrijkse "Handelsvertretergesetz" zijn de minimale rechten van een vertegenwoordiger zoals bijvoorbeeld ontslag en ontslagregeling vastgelegd.

Na beeïndiging van een zakelijke relatie mag de handelsvertegenwoordiger in principe de vertegenwoordiging van een concurrent overnemen. Dit recht kan niet worden beperkt.

Overeenkomsten met vertegenwoordigers hebben over het algemeen een looptijd tussen één en vijf jaar. Een ontslag is gebonden aan termijnen. Bij uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld vertrouwensbreuk, fraude of contractbreuk is ook een ontslag op staande voet mogelijk.

Op de website van "Bundesgremium für Handelsagenten" vindt u een voorbeeld voor een overeenkomst met een vertegenwoordiger voorbeeldcontract (Mustervertrag)en informatie over de EU en de rechten van Oostenrijkse vertegenwoordigers.

Op grond van zijn centrale ligging is Oostenrijk een belangrijk doorvoerland. Binnen het gebied van de doorvoer en binnen het nationale verkeer speelt de vrachtwagen een vooraanstaande rol. Ongeveer 30% van alle goederen wordt via het spoor vervoerd. Dit ligt duidelijk boven het EU-gemiddelde.

Goederenverkeer

Oostenrijk beschikt over een uitstekend weggennet met een lengte van meer dan 125.000 km. Snelwegen en autowegen beslaan 2.200 km.

Let op:

 • Voor vrachtwagens geldt een rijverbod voor de nachten en de weekenden, uitzondering zijn transporten van bederfelijke goederen.
 • Voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3,5 ton geldt een kilometerheffing
 • Voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3,5 ton geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u binnen de bebouwde kom, 70km/u op de provinciale wegen en 80 km/u op de snelwegen.
 • Oostenrijk is lid van de TIR-conventie (Carnet TIR) en de conventie over de tijdelijke invoer van goederen door middel van een Carnet ATA.

Railvervoer

Oostenrijk beschikt over een spoorwegnet van ca. 5.600 km. De grootste aanbieders op het gebied van railvervoer zijn Österreichische Bundesbahnen AGen Rail Cargo Austria AG.

Goederentransport per schip

Oostenrijk is een binnenland en het transport via het water concentreert zich op de belangrijkste waterweg, de Donau. Het Rijn-Main-Donau kanaal maakt het mogelijk om goederen vanaf de Noordzee naar het Zwarte Meer te transporteren.

Adressen van aanbieders voor het goederentransport kunt u vinden op de website van: Ship Austria .

Luchtvracht

Slechts 0,3 % (stand 2012) van al het Oostenrijkse goederenverkeer geschiedt via het luchtruim. De vliegvelden bieden alle mogelijkheden voor de afhandeling van luchtvracht.

listen
Content Navigation

Meest recente update : 10 februari 2021