Inhalt

Voorwaarden 

Standard Content Module
Voorwaarden die een soepele gang van zaken garanderen:Wij informeren u over de in Oostenrijk gebruikelijke gang van zaken bij het opstellen van een contract, prijsvorming en over betalingsvoorwaarden.
listen

In een offerte aan een Oostenrijkse koper moet u onderstaande informatie vastleggen: 

 • Nauwkeurige omschrijving van de goederen
 • Prijs inclusief de korting in EURO of USD
 • Leveringsvoorwaarden overeenkomstig Incoterms
 • Een reclamefolder die van illustraties is voorzien
 • Bij goederen die voor consumptie geschikt zijn is het bijvoegen van een staal of monster gebruikelijk
 • Leveringstijd
 • Het maximaal aantal te leveren goederen
 • Geldigheidsduur van de offerte


De offerte dient in het duits of engels te worden opgesteld.

De prijsopgave kan sowel in EURO als in USD worden gedaan. Vaak worden goederen DDP (Delivery Duty Paid) of DDU (Delivery Duty Unpaid) en CIF (Cost Insurance Freight) aangeboden. Wij raden u aan de INCOTERMS te gebruiken. 

Bevestiging

Nadat zij hun bestelling hebben geplaatst verwachten Oostenrijkse bedrijven van de leverancier een bevestiging van hun bestelling. Mochten er in de bestelling voorwaarden van de offerte zijn veranderd, dan moet de leverancier deze uitdrukkelijk bevestigen.

Contracten

Contracten met een Oostenrijkse koper kunnen zeer vrij van vorm en inhoud worden afgesloten. Beperkingen die betrekking hebben op de inhoud van een contract zijn er voornamelijk ter bescherming van de consument.

Vorm

Contracten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten, essentieel is de wilsuiting. Bij het sluiten van een contract is echter de schriftelijke vorm aan te bevelen.

Eigendomsoverdracht en leveringsvoorwaarden

De eigendomsoverdracht vindt bij een goederaankoop respectievelijk een goederenverkoop niet plaats bij het tekenen van het contract, maar bij de overdracht van de goederen aan de koper of bijvoorbeeld de vrachtvervoerder. Voor de bepaling van de leveringsvoorwaarden is het aan te bevelen, gebruik te maken van de Incoterms.

Het betalingsverkeer vindt zonder problemen plaats in het kader van de liberale deviesenverordening binnen het bank- en giroverkeer. Er bestaan geen beperkingen. Betalingstermijnen worden in de regel individueel overeengekomen en zijn al naargelang de branche verschillend.

Als richtgetal kunt u onderstaande betalingstermijnen nemen:  

 • binnen 10 dagen na de dag waarop de rekening is opgemaakt met korting
 • binnen 30 dagen na de dag waarop de rekening is opgemaakt netto


Dikwijls wordt van de leverancier een bevestiging van de verstrekte opdracht verwacht. Vaak wordt eigendomsvoorbehoud overeengekomen. Dat betekent dat de goederen in eigendom van de verkoper blijven, totdat ze volledig zijn betaald. 

Als waarborg voor uw vorderingen heeft u meerdere mogelijkheden tot uw beschikking. Het eigendomsvoorbehoud is wijd verspreid en dient op de eerste plaats als waarborg voor de koopsomvordering van de verkoper ten opzichte van de koper. 


Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft bij een eigendomsvoorbehoud eigenaar van de goederen totdat deze helemaal zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud kan zonder formaliteiten worden overeengekomen; het wordt echter wel aanbevolen om dit schriftelijk te doen. Voor het geval de koper failliet gaat, heeft de verkoper het recht om de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen terug te vragen.

Meer mogelijkheden tot vordering

Vaak gebruikte juridische vormen van vordering zijn tevens:

 • Zekerheidsstellingen (onderpand)
 • Verklaring van beschermheerschap
 • Bankgaranties
 • Overdracht van juridische aanspraken (cessie)
 • Hypotheken.

Incoterms zijn genormaliseerde leveringsclausules die bedoeld zijn om een ongecompliseerde en wereldwijde koop- en transportafhandeling te ondersteunen. Ze worden door de  International Cham ber of Commerce (ICC) die in Parijs zetelt, opgesteld, uitgegeven en verder ontwikkelt. 

Incoterms regelen in proportie verkoper - koper, in belangrijke mate wie het transport organiseert, wie de kosten daarvoor betaalt en voor wie het risico is wanneer in de loop van het transport iets mis gaat. Door afspraak worden zij een bestanddeel van uw complexe export- respectievelijk importcontract en moeten daarom met alle rechtskundige clausules van uw contract overeenstemmen.

Incoterms maken de internationale handel buitengewoon gemakkelijk en ondersteunen zakenmensen uit verschillende landen om een "één taal te spreken". Tot de meest bekende Incoterms horen EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) of bijvoorbeeld DDU (Delivered Duty Unpaid). De meest actuele versie van Incoterms is uit 2010.

Meer informatie over Incoterms vindt u op de homepage van ICC Austriaof in het engels op www.iccwbo.org 

listen