Inhalt

Финансиране

Standard Content Module
Големите австрийски търговски банки притежават висок кредитен рейтинг. Те са интегрирани в извършването на международни плащания и на международните финансови пазари.   
listen

Австрийските търговски банки разполагат с кореспондентни банки в целия свят и са особено ангажирани в Централна и Източна Европа. Австрийската контролна банка (Oesterreichische Kontrollbank AG, OeKB) като австрийска Ескпортна кредитна агенция (Exportkreditagentur, ECA) предоставя гаранции за австрийските доставчици, инвеститори и финансиращи банки.

Големите австрийски търговски банки имат водеща роля в Централна и Източна Европа. Затова те могат да предлагат оптимално специализирани услуги за и в тези страни. 

Адреси за контакт

По-долу ще откриете координатите на най-големите австрийски търговски банки:

UniCredit Bank Austria AGRothschildplatz 1
1020 Vienna
Austria

+43 50 505 25
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
https://www.bankaustria.at/en/

Raiffeisen Bank International AGAm Stadtpark 9
1030 Vienna
Austria

+43 1 71707-0
+ 43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
https://www.rbinternational.com

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AGAm Belvedere 1
1100 Vienna
Austria

+43 50 100 20111
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
https://www.sparkasse.at/erstebank-en

BAWAG P.S.K.


Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

Wiedner Gürtel 11
1100 Vienna

+43 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
https://www.bawagpsk.com/