Inhalt

Пазар и клиенти 

Standard Content Module
Осем милиона потребители в Австрия печелят от пазарно ориентираната икономическа политика на страната. Няма съществени ограничения за вноса. Голямото предлагане на стоки води до интензивна конкуренция на австрийския пазар.
listen

Свободната конкуренция води до взискателни купувачи. Критично се проверяват качеството, оформлението, цената и имиджът на стоките. Очаква се точна доставка, съответстваща на изпратената мостра, безпроблемно снабдяване с резервни части и сервизно обслужване.

Австрия принадлежи към групата на 15 страни от ОН с най-висок жизнен стандарт. Техническият стандарт и изискванията за качество на австрийския пазар по принцип са високи.

Проучване на пазара

За проучването на пазара и пазарната реализация на продуктите в Австрия има на разположение предприятия, занимаващи се с проучвания на пазара, и маркетингови консултанти.

Тези предприятия

  • поемат работите по поръчката
  • редовно провеждат анкети на специфични за пазара целеви групи
  • публикуват доклади за тенденциите на пазара

По-точни информации и координати за контакт с институтите за пазарни проучвания можете да получите тук:

Austrian Federal Economic Chamber


Professional Association Advertising and Market Communication Industry, Austria

Wiedner Hauptstraße 57
1045 Vienna
Austria

+43 5 90 900-3504
+43 5 90 900-285
werbung@wko.at
https://wko.at/werbung

Търсите адресите на специални групи или на отделни потенциални клиенти? Ще ги откриете в австрийските браншови каталози.

Браншовите регистри се предлагат от следните издателства:

HEROLD Business Data AGGuntramsdorfer Straße 105
2340 Mödling
Austria

+43 2236 401-0
+43 2236 401-8
kundenservice@herold.at
https://www.herold.at

Compass-Verlag GmbHMatznergasse 17
1140 Vienna
Austria

+43 1 981 16-0
+43 1 981 16-111
office@compass.at
https://compass.at/en/

Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KGMuthgasse 36-40
1190 Vienna
Austria

+43 1 21862 20-0
+43 1 21862 20-4
creditreform@wien.creditreform.at
http://www.creditreform.at

При едно сравнение с тенденциите в международен мащаб при австрийските предприятия средният срок за плащане е нисък, а забавата на плащанията е сравнително рядко явление. Същевременно броят на предприятията, обявени в несъстоятелност, в Австрия е сравнително висок в сравнение с този на предприятията в ЕС.

Ако се нуждаете от някоя от следните услуги: 

  • Финансови информации
  • Сведения за кредитоспособността на фирмите
  • Събиране на задълженията по принудителен ред
  • Управление на вземанията

помощ можете да намерите тук: 

Bisnode Austria Holding GmbHJakov-Lind Straße 4/2
1020 Vienna
Austria

+43 1 58861-0
+43 1 58861-3444
office.at@bisnode.com
https://www.bisnode.at

Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KGMuthgasse 36-40
1190 Vienna
Austria

+43 1 218 62 20-0
+43 1 218 62 20-4
creditreform@wien.creditreform.at
http://www.creditreform.at

KSV1870 Holding AGWagenseilgasse 7
1120 Vienna
Austria

+43 (0) 50 1870-1000
+43 (0) 50 1870-99 1000
ksv@ksv.at
https://www.ksv.at/

AKV EUROPA - Alpenländischer KreditorenverbandSchleifmühlgasse 2
1041 Vienna
Austria

+43 (0)504 100-0
+43 (0)504 100-1522
office@akveuropa.at
https://www.akv.at/

ProinformAlter Markt 37
5211 Friedburg in LENGAU
Austria

+43 7746 3854
+43 7746 3854-11
info@proinform.at
http://www.proinform.at

Посещението на панаири и участието в панаири като изложител е от голямо значение особено по отношение на навлизането на фирмите на пазара. По-подробни сведения за панаирите и датите на провеждането им ще откриете на адрес http://www.messen-austria.at.

Услуги на организаторите на панаири

Като изложител организаторите на панаири. Ви предлагат многообразни услуги за подготовката на панаира. Те се занимават със следните дейности:

  • Монтиране на панаирните щандове съобразно желанията на изложителите
  • Посредничество при наемането на строителни работници за панаира, преводачи и персонал за щандовете
  • Подготовка на печатните материали, рекламата и публикациите

Специализираните панаири често се провеждат паралелно с конгреси, свързани с изложените стоки и тенденциите в промишлеността и търговията.

Адреси на най-важните организатори на панаири

Reed Messe Wien GmbHMesseplatz 1
1021 Vienna
Austria

+43 1 72720-0
+43 1 72720-4709
info@messe.at
https://www.messe.at/en/

Messe Dornbirn GmbHMesseplatz 1
6854 Dornbirn
Austria

+43 5572 305-0
+43 5572 305-335
service@messedornbirn.at
https://www.messedornbirn.at

Messezentrum Salzburg GmbHAm Messezentrum 1
5020 Salzburg
Austria

+43 662 2404-0
+43 662 2404-20
office@messezentrum-salzburg.at
https://www.messezentrum-salzburg.at/en/

Reed Messe Salzburg GmbHAm Messezentrum 6
5021 Salzburg
Austria

+43 662 4477-0
+43 662 4477-4809
info@reedexpo.at
https://www.messe.at/en/

Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.Messeplatz 1
8010 Graz
Austria

+43 316 8088-0
+43 316 8088-250
office@mcg.at
http://www.mcg.at/messegraz.at/en/

Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbHMesseplatz 1
9021 Klagenfurt
Austria

+43 463 56800-0
+43 463 56800-28
office@kaerntnermessen.at
https://www.kaerntnermessen.at/

listen
listen