Inhalt

Транзит

Standard Content Module
В хода на глобализацията на световните пазари се разраства все повече и придобива все по-голямо значение транзитната търговия. Тук ще научите повече за компетентността на австрийските външни търговци
listen

Благодарение на десетилетния си опит австрийските търговски фирми разполагат с огромно нау-хау за световните пазари. Ето защо те могат да помогнат много при извършването на експортни и импортни сделки. Транзитната търговия, тоест свързването на два пазара чрез австрийско предприятие, придобива все по-голямо значение.

Австрийските търговски фирми се отличават по-специално с детайлното познаване на централноевропейските и източноевропейските пазари. Но естествено външнотърговските фирми са представени практически на всички пазари по света. Голямата гъвкавост в превозването на стоки до всяка желана точка, както и в предоставянето на свързаното с това ноу-хау превръщат австрийските търговски фирми в надеждни и желани партньори.

Именно австрийската външна търговия е една истинска история на успеха. През 2006 г. е премината бариерата от 100 милиарда евро както в областта на вноса, така и на износа. Всяко трето работно място директно или индиректно зависи от външната търговия. Федералната комисия за външна търговия оценява дела на външнотърговските фирми на 30 % от общия внос. Делът на търговските фирми в износа също възлиза на 30 %. И за следващите години Федералната комисия за външна търговия очаква ръст на тези цифри, което ще доведе със себе си добър дял на транзитната търговия.

Според приблизителната оценка на Федералната комисия за външна търговия размерът на транзитната търговия при създаването на стойност за Австрия възлиза на около 3 милиарда евро. Ноу-хауто на австрийските външнотърговски фирми е важен елемент за експортните успехи на Австрия през последните години.

Един нов и вероятно труден път се изминава най-добре с един опитен партньор. Партньорството и кооперирането с австрийско външнотърговско предприятие при разработването на експортните пазари във всички случаи е икономически по-целесъобразната алтернатива на директното собствено разработване на пазара.

За националните и интернационалните партньори сътрудничеството с австрийско външнотърговско предприятие предлага множество предимства:
 • минимизиране на риска при усвояването и разработването на пазарите
 • икономически изгодно използване на придобиваното в продължение на много години търговско ноу-хау
 • преодоляване на разстоянието и времевите разлики с пазарите
 • познания и използване на стратегии за финансиране и логистика
Тук можете да откриете Вашия European Expert in Trade: www.foreign-trade.at.

Тази интернет страница Ви предлага:
 • партньори за ефективен внос и износ
 • обслужването на изключителната база данни на European Experts in Trade
 • търсене на партньори
 • търсене на продукти
 • търсене на страни
 • оптималния път за продажба на продуктите в рамките на ЕС, в Централна и Източна Европа, Азия, Австралия и отвъд океана или за изгоден внос съвместно с надежден партньор
 • обширна информация за всичко, свързано с външната търговия

Bundesgremium des Außenhandels


(Федералната комисия за външна търговия)

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich

+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at

listen
listen

Автор: Dr. Manfred Kandelhart
Източник: Bundesgremium des Außenhandels