Inhalt

Importbestämmelser

Standard Content Module

I Österrike gäller förpackningsregler, importregler och Europeiska unionens tullsystem. Dessa EU-regler är i grunden mycket liberala. Här visar vi dig i en tydlig sammanfattning av vad du måste vara uppmärksam på.

listen

Förpackningar för livsmedel, vin, textilier och kemikalier, men även av andra produkter, måste uppfylla reglerna för märkning och förpackning.

CE-märkning

CE-märket bekräftar överensstämmelse med de grundläggande säkerhetsnormer som fastställts av EU för följande varor:

 • maskiner
 • byggmaterial
 • telekommunikationsutrustning
 • medicinsk utrustning
 • sportartiklar
 • leksaker 
 • explosiva varor

Tillverkaren eller importören av varan ansöker om CE-märkning för produkten. CE-märkta produkter kan köpas och säljas fritt i alla EES-länder utan ytterligare testning av produkten.

Österrikiska tullbestämmelser

När Österrike gick med i EU antog landet Europeiska gemenskapens importregler och tullsystem. Det finns inga tullar på den europeiska inre marknaden. Som tullunion har EU en gemensam externtaxa.

Tullar

EU: s genomsnittliga importtull är cirka 4%. Cirka 60% av alla varor kan dock importeras till EU tullfritt. Den österrikiska tulltaxan baseras på TARIC, EU: s integrerade tulltaxa. Produkter som tillverkas utanför EU kan undantas vissa tullavgifter.

Förmånliga tariffer

Det allmänna preferenssystemet (GSP) definierar villkoren för förmånstullar för import från utvecklingsländer. Dessutom finns det ett antal specialavtal mellan EU: s medlemsstater och utvecklingsländerna. För att kunna göra anspråk på dessa förmånstullar måste ett ursprungsintyg uppvisas.

Information

Allmän information om tullbestämmelserna finns här: 

Österrikiska finansdepartementetJohannesgasse 5
1010 Wien
Österrike 

+43 1 51433-0
https://www.bmf.gv.at


Österrikiska tullförvaltningens centrala informationsställe


Tullkontor Klagenfurt Villach 


Ackerweg 19
9500 Villach
Österrike 

+43 50 233 740
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
https://www.bmf.gv.at/zoll/zollauskuenfte-zollstellen/zollauskuenfte.html

Särskild information om tullförfaranden kan erhållas från: Kompetenscentrum för tullfrågor

Information om EU:s tull- och importbestämmelser:


Varuprover

En tullfri import av varuprover utan kommersiellt värde är möjlig. Lämplig märkningar kan krävas. Ett ATA-carnet kan användas för tillfällig import till Österrike.

EU: s importregler är i grunden liberala. Det finns dock några undantag och begränsningar: 

 • importkvoter
 • antidumpningstullar
 • FN-embargon

Det finns särskilda bestämmelser för vissa produkter som

 • textilier
 • järn och stål
 • jordbruksprodukter
 • krigsmaterial
 • så kallade produkter med dubbla användningsområden 

sowie im Handel mit China.

Information om importkvoter och importlicenser kan erhållas från 

Departement för digitalisering och ekonomiska regionerStubenring 1
1011 Wien
Österrike

+43 1 71100 0
+43 1 71100 8386
service.wirtschaft@bmaw.gv.at
https://www.bmaw.gv.at/

Importlicenser för jordbruksvaror 

Importlicenser krävs för vissa jordbruksvaror. Dessa varor anges i en särskild varukatalog. Dessutom måste särskilda föreskrifter för förpackningar och märkningar följas. 

Licenserna utfärdas av: 

Agrarmarkt Austria - AMADresdner Straße 70
1200 Wien
Österrike 

+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
https://www.ama.at

Tullförklaring

En tulldeklaration måste lämnas in så att varor från länder utanför EU kan cirkulera fritt i Österrike och därmed på EU-marknaden. Den som deklarerar varorna måste vara bosatt i EU. Tulldeklarationen måste skickas till det tullkontor där varorna ankommer eller kommer att anlända inom kort.

Undantag:

 • Varor i transit eller tillfällig import
 • Leveranser vars totala värde inte överstiger det statistiska tröskelvärdet 1000 euro

Övriga dokument

För transport av varor från länder utanför EU till Österrike måste ytterligare handlingar presenteras.

Faktura

Handelsfakturan består vanligtvis av en fullständig beskrivning av de importerade varorna:

 • vikt
 • mått
 • mängd
   

samt information om:

 • ursprungsland
 • transportör
 • mottagare och
 • exportland.

Två kopior av handelsfakturan måste presenteras för tullmyndigheterna tillsammans med flygfraktsedeln eller fraktsedeln.

Ursprungsintyg

Ett ursprungsintyg krävs för varor för vilka förmånstullar beviljas. Det finns ytterligare informationskrav för textilier. Ett icke-preferenscertifikat kan krävas för vissa varor. 

Särskilda bestämmelser

Licenser och olika certifikat som fytosanitära certifikat och veterinärintyg måste uppvisas när vissa produkter importeras. Arter som hotas av utrotning får inte importeras. Transport av levande djur omfattas av särskilda regler.

listen

Senast uppdaterad: : 26. July 2022