Inhalt

Försäljning och transport

Standard Content Module

När dina varor ska säljas i Österrike finns det en mängd olika distributionskanaler att tillgå - allt från traditionell importhandel till importerande industri. Landets utmärkta infrastruktur underlättar dessutom transporten.

listen

Det finns många sätt att importera varor till Österrike:

 • traditionell importhandel
 • genom en grossist
 • direktimport till detaljhandeln
 • Köp kooperativ av kooperativen
 • direktimport till industrin
 • egna filialer
 • Försäljning via kommersiella agenter 

Försäljning via grossistimportörer
Att sälja via grossistimportörer är den vanligaste metoden för import av varor till Österrike. Många av grossisterna är också aktiva i inom export. Vissa importörer importerar varor från hela världen, andra är mer specialiserade på vissa regioner eller länder.

Import av varor via detaljister, industrier och tillverkare
Enligt den österrikiska företagskoden får återförsäljare även importera varor. Stora kedjor, postorderhus och varuhus är också viktiga importörer, särskilt från utomeuropeiska länder. Vissa industrier och mindre tillverkare har rollen som både återförsäljare och importör.

GIobal import
På grund av den relativt lilla marknaden och de relativt små kvantiteter som efterfrågas görs import från den globala marknaden ofta inte direkt utan via en importör i ett annat europeiskt land, oftast i Tyskland.

En oberoende handelsagent är den perfekta försäljningskanalen när man vill erövra den österrikiska marknaden. Agenten arbetar inte för sin egen räkning utan för kundens. Först när en affär har kommit till stånd, utfaller en provision. 

Sök efter kommersiell agent
Letar du efter en oberoende representant i Österrike? På www.handelsagenten.at finns det en databank: Online-Datenbank, som du kan använda för att själv söka efter försäljningsagent efter bransch, nyckelord och representationsområde. Du kan även skicka in en förfrågan. Dessutom har du möjlighet att annonsera gratis i magasinet „CONTACT“ som skickas till alla handelsagenter i Österrike en gång i kvartalet.

Ytterligare frågor besvaras av: 

Bundesgremium der Handelsagenten (Expertgruppen för handelsagenter)


c/o Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österrike 

+43 5 90900 3200
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
http://www.handelsagenten.at

Lagar och avtal 
Vill du arbeta tillsammans med en handelsagent? I Österrike är det vanligt att företagen arbetar tillsammans handelsagenter och systemet står på en solid rättslig bas. Den österrikiska lagen om handelsagenter följer EU: s regler.

Företagaren och handelsagenten rekommenderas att upprätta ett skriftligt avtal med bådas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Minimikrav som. t.ex. handlar om uppsägning och avgångsvederlag regleras i den österrikiska handelsagentlagen.

Avtalet kan bara sägas upp vid en bestämd tidpunkt. I undantagsfall som vid förtroendebrott, bedrägeri eller avtalsbrott kan båda parter säga upp avtalet utan föregående meddelande. Även detta område regleras i lagen om handelsagenter.

Efter att ett affärsförhållande har upphört är handelsagenten i princip fri att representera en konkurrent. Denna rättighet kan inte begränsas. 

På organisationen „Österrikes handelsagenter“ hemsida finns en  kontraktsmall 

på flera olika språk samt juridisk information vad som gäller vid en handelsagentur i EU och Österrike.

Det centrala läget gör Österrike till ett viktigt transitland. Lastbilstransporter spelar den ledande rollen i transitering och nationell trafik. Cirka 30 % av alla varor transporteras med järnväg. Det ligger långt över EU-genomsnittet. 

Godstransport på väg
Österrike har ett välutvecklat vägnät på över 125 000 km. Det finns 2200 km motorvägar och motorvägar.

Vänligen notera:

 • För lastbilar, med undantag för transport av lättfördärvliga varor, finns ett körförbud för nätter och helger.
 • För alla fordon över 3,5 ton tas det ut en  kilometerrelaterad vägskatt (”Maut”).
 • Hastighetsgränsen för lastbilar över 3,5 ton är 50 km/h i tätbebyggda områden, 70 km/h på landsvägar och 80 km/h på motorvägar. 
 • Österrike är medlem i TIR-konventionen (Carnet TIR) och den internationella konventionen om tillfällig import av varor med Carnet ATA.


Järnvägstransporter 
Österrike har ett järnvägsnät på cirka 5 600 km. De största leverantörerna av godstransporter på järnväg är Österreichische Bundesbahnen AG så väl som Rail Cargo Austria AG.

Transport av gods med fartyg
Österrike är en inlandsstat och sjötransporterna är koncentrerade till den viktigaste vattenvägen, Donau. Rhen-Main-Donau-kanalen gör det möjligt att transportera gods med fartyg från Nordsjön till Svarta havet.

Kontaktadresserna för leverantörer av godstransporter finns på webbplatsen för  Wirtschaftskammer Österreich/föreningen för sjöfart.

Flygfrakt
Endast cirka 0,3% (från och med 2012) av den österrikiska godstrafikvolymen transporteras med flyg. Flygplatserna erbjuder alla alternativ för hantering av flygfrakt. 

listen
Content Navigation