Inhalt

STANDARDER

Standard Content Module

Viktiga krav för produkter som ska ut på den österrikiska marknaden regleras i standarder – även de olika testmetoderna som används för att säkerställa att kraven uppfylls, spelar en viktig roll. Här hittar du information om de standarder som tillämpas i Österrike, en viktig framgångsfaktor när du ska börja exportera till Österrike.

listen

Enkelt uttryckt är standarder ”tekniska regler” som definierar allmänt erkända normer för produkter, processer och tjänster. 

De reglerar till exempel: 

 • Krav på produkter i fråga om funktionsduglighet, kompatibilitet, säkerhet, hälsa och miljöskydd
 • Procedurer och processer, t.ex. att arbetet utförs korrekt och att upphandlingar går rätt till.
 • Testmetoder och mätförfaranden för att kunna bevisa att gränsvärden och andra krav uppfylls.
 • Terminologi och olika begrepp för att underlätta kommunikationen mellan affärspartners, kunder, testcenter och myndigheter

Standarder 

 • avlägsnar handelshinder - på nationell, europeisk och internationell nivå
 • underlättar en jämförelser mellan produkter och tjänster
 • säkerställer effektiv planering och effektiva produktionsprocesser
 • minskar rutinarbetet
 • och underlättar därmed ett inträde på marknaden

I grund och botten är standarder ”kvalificerade rekommendationer”, inte lagar. Det vill säga att det är frivilligt att följa dem, men det rekommenderas starkt. 

De är endast bindande om den österrikiska lagstiftaren (federal eller stat) förklarar att de är bindande enligt lag eller förordningar. Efterlevnad av dessa standarder (cirka 5% av alla standarder) är då obligatorisk. Överensstämmelse med standarder kan också avtalas mellan olika affärspartners. 

Standarderna tas fram i ett samarbete mellan experter, företag och organisationer inom olika ämnesområden, och skickas sedan till Austrian Standards för ytterligare bearbetning och kontroll. För att kunna garantera att standarden fungerar i praktiken och accepteras görs alltid en offentlig utfrågning. Detaljer om grunderna för standardiseringsprocessen finns på https://www.austrian-standards.at/en/standardization/shaping-standards.

EU-DIREKTIVENS KRAV MÅSTE EFTERLEVAS 

Standarder är ett viktigt instrument på många områden när de grundläggande kraven i europeiska direktiv ska uppfyllas. Europeiska standarder (EN) - i Österrike under namnet ÖNORMEN - hjälper producenter och exportörer/importörer att uppfylla de rättsliga ramvillkoren. Europeiska standarder utvecklas i många fall på uppdrag av Europeiska kommissionen (mandat) så att producenter och importörer kan vara säkra på att deras produkter kommer ut på marknaden inom EU eller EWT, och om så krävs även får en CE-märkning.  

STANDARDER GER SÄKERHET  

Krav på produkter, processer och tjänster specificeras i standarder, liksom testmetoder för att kunna visa att dessa krav uppfylls. Detta garanterar en hög (produkt) säkerhet - både för slutkonsumenten och för producenten eller importören; till exempel i händelse av skada eller frågor som rör produktansvaret.

VILKA STANDARDER FINNS DET? 

I Österrike finns för närvarande (2016) över 23 000 giltiga ”ÖNORMER”. Mer än 90% av dessa standarder är av europeiskt och internationellt ursprung (EN eller ISO). Detta innebär att de är identiska i alla EU- och EFTA-länder samt i Makedonien och Turkiet. Många av dessa standarder (ISO) gäller över hela världen och avlägsnar många tekniska handelshinder.

Det finns standarder för nästan alla ekonomiska områden. Du hittar en översikt över alla specialområden med tillhörande tillämpliga standarder på Austrian Standards webbplats. Denna länk tar dig till Standardiseringsorgan, som är uppdelad efter ämnesområden.

HÄR HITTAR DU STANDARDER

I Austran Standards webshop

kan du utan kostnad beställa normer, standarder och andra regelverk från Österrike och resten av världen dygnet runt. Ange sökord, dokumentnummer, dokumenttitel eller en del av det i sökfältet. I navigeringen till vänster kan du förfina sökresultatet utifrån giltighet, utgivningsdatum, ämnesområde, utgivare och ICS-nummer. 

Cirka 200 000 dokument finns tillgängliga och kan köpas i fulltext mot en avgift. Bland dem finns 

 • alla ÖNORMS inklusive alla europeiska standarder (EN) på tyska och engelska
 • ONR (standardliknande föreskrifter)
 • alla internationella standarder (ISO, IEC)
 • samt ett antal utländska standarder, t.ex. B. DIN (även på tyska och engelska), SNV (Schweiz), BSI (Storbritannien) etc.
 • Dokument från tillsynsmyndigheterna ASTM, IEEE, ...
   

På begäran kan Austrian Standards tillhandahålla nationella standarder från hela världen.

Du hittar mer information på  https://www.austrian-standards.at/ eller kontakta:

För standardiseringsarbetet i Österrike ansvarar Austrian Standards International

Dess uppgift är att tillhandahålla infrastrukturen och organisationen för utveckling av standarder och möjliggöra för österrikiska experter att delta i samarbetet på europeisk och internationell nivå (CEN eller ISO).

 

De olika standarderna utformas emellertid inte av Austrian Standards International, utan av runt 4000 experter som arbetar i de 170 olika kommittéer. De kommer från företag, vetenskapsområden, universitet, testcentra och konsumentorganisationer och utarbetar innehållet i standarder enligt internationella principer. Detaljer om kommittéernas arbete finns på https://www.austrian-standards.at/en/standardization/shaping-standards.

Kommittécheferna

 • ansvarar för att kommittéernas och arbetsgruppernas arbete fungerar smidigt
 • samordnar österrikiska experters deltagande i de tekniska kommittéerna (TCs) för de europeiska och internationella standardiseringsorganisationerna (CEN och ISO)
 • och är i ständig kontakt med samarbetspartners i hela världen. 

Kontaktperson:

Austrian Standards


Dipl.-Ing. Dr. Karl Grün, chef för standardutveckling

Heinestraße 38
1020 Wien

Österrike 

+43 1 213 00-714
k.gruen@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/de/standardisierung/komitees-arbeitsgruppen/komitee-managerinnen

Standardisering är en dynamisk process och nya standarder tas fram utifrån behoven hos företagen och samhället. Befintliga standarder kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är aktuella och anpassade till den senaste tekniken. 

Det är därför viktigt att veta exakt vilka standarder respektive vilka utgåvor som för närvarande är giltiga och vilka som aktualiseras. Austrian Standards erbjuder olika informationsalternativ för detta ändamål: Förutom webbshoppen finns uppdateringstjänster och system för standardhantering online. Dessutom erbjuder Austrian Standards facklitteratur, programvara och seminarier som underlättar användningen av standarder. 

Kontaktperson:

Austrian Standards


Sales & Service

Heinestraße 38
1020 Wien
Österrike 

+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-300
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/kontakt

Standarder definierar kvalitetskrav för produkter och tjänster, reglerar procedurer och processer och specificerar testmetoder. För att en producent eller leverantör ska kunna bevisat att hans eller hennes produkt/tjänst uppfyller alla standardkrav, finns det möjlighet att certifieras inom olika områden. 

Austrian Standards erbjuder olika certifieringsmöjligheter.

Om du är intresserad, vänligen kontakta:

Österrikisk standardcertifiering


Dipl.-Ing. Dr Peter Jonas, direktör


Heinestraße 38
1020 Wien
Österrike 

+43 1 213 00-413
+43 1 213 00-520
p.jonas@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/de/produkte-loesungen/zertifizierung


listen

Författare: Dr. Johannes Stern
Källa: Austrian Standards International © Austrian Standards International