Inhalt

Transit

Standard Content Module

Transithandeln växer konstant och globaliseringen har gjort den ännu viktigare. Här kan du läsa mer om kompetensen inom den österrikiska utrikeshandeln. 

listen

Decennier av erfarenhet har givit österrikiska handelsföretag stora kunskaper om de globala marknaderna och de kan därför vara till stor hjälp vid export- och importtransaktioner. Merchanting, det vill säga att ett österrikiskt företag kopplar samman två marknader, blir allt viktigare.

De österrikiska handelsföretagens signum är deras detaljerade kunskap om de central- och östeuropeiska marknaderna, men utrikeshandelsföretagen finns naturligtvis representerade på praktiskt taget alla marknader i världen. Det faktum att de österrikiska utrikeshandelsföretagen både är flexibla, och pålitliga samtidigt som de besitter en stor kunskap gör dem till eftertraktade handelspartners. 

Den österrikiska utrikeshandeln kan se tillbaka på en framgångsrik historia. År 2006 nåddes för första gången import- och exportvolymer på respektive 100 miljarder euro. Vart tredje jobb i landet är direkt eller indirekt kopplat till utrikeshandeln. Den österrikiska expertgruppen för utrikeshandeln uppskattar utrikeshandelsföretagens andel i den totala importen till en tredjedel. Även övriga handelsföretag bidrar med omkring 30 % till Österrikes årliga exportvolym. Expertgruppen för utrikeshandel räknar med ytterligare tillväxt de närmaste åren, varav en stor del kommer att bäras av transithandeln, som redan nu står för ett årligt mervärde på 2-3 miljarder euro. 

med rätt partner mot nästa framgång

Att ingå ett partnerskap och samarbete med ett österrikiskt utrikeshandelsföretag - en European Expert in Trade - inför bearbetningen av exportmarknader är i många fall det ekonomiskt mest förnuftiga alternativet till att göra allt själv. 

Ett samarbete med ett österrikiskt utrikeshandelsföretag innebär många fördelar för nationella och internationella producenter: 

  • Riskminimering vid bearbetning av nya marknader
  • Tillgång till handelsexpertis till bra priser
  • Överbryggning av geografiska avstånd och tidsskillnader
  • Kunskap om och tillämpning av finansieringsstrategier och logistik

Hitta din European Expert in Trade på  www.foreign-trade.at.

Där hittar du: 

  • Samarbetspartners för en effektiv export och import
  • Tillgång till en exklusiv databas över European Experts in Trade
  • Sökning efter partners, produkter och/eller länder
  • Säljstrategier för EU, Central- och Östeuropa, Amerika, Asien mm.
  • Olika sätt för en prisvärd import med hjälp av en pålitlig partner
  • Omfattande information om utrikeshandeln
Bundesgremium des Außenhandels


(Österrikiska expertgruppen för utrikeshandel)

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österrike 

+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at

listen
listen

Författare: Dr. Manfred Kandelhart
Källa: Bundesgremium des Außenhandels